Keystone logo
Pedagogical and Technological University of Colombia (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC))

Pedagogical and Technological University of Colombia (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC))

Pedagogical and Technological University of Colombia (Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC))

Introduktion

Universitetets välfärd baserar sina åtgärder på integrerad bildande av universitetsgemenskapen genom hälsovårdstjänster, socioekonomiskt stöd, sport, rekreation, kultur, social inkluderingsstrategier och psykosociala risker. inom ramen för hälsosam livsstil och med attityder som syftar till att minska ökningen.

Stöd universitetssamhället i dess anpassningsprocess till universitetslivet; genom strategier för hälsosam livsstil, socioekonomiskt stöd, kultur- och idrottsutbildning för att garantera beständighet och examen.

Ge studenter stöd på ett artikulerat sätt mellan akademin och personligt välbefinnande som leder till god mental, fysisk och emotionell bildning.

Universitetsgemenskapen, oavsett ålder, kön, religion, fysiska, sociala, etniska eller politiska tillstånd, kommer att kunna lyfta fram sin kapacitet, kunskap och talanger i de olika miljöerna i sin miljö, under syftet med Upetecist-utbildningen.

Platser

  • Tunja

    Tunja, Colombia

    Frågor