Keystone logo
© Prague Film School / Ali Shreim
Prague University of Economics and Business - Faculty of Economics

Prague University of Economics and Business - Faculty of Economics

Prague University of Economics and Business - Faculty of Economics

Introduktion

Prags universitet för ekonomi och företagande (VSE), som grundades 1953, är det största offentliga universitetet inom ekonomi och affärer i Tjeckien. VSE har sex fakulteter som erbjuder sökande ett brett spektrum av kandidat-, master-, doktorand- och MBA-program. Fem fakulteter finns i centrala Prag – fakulteten för finans och redovisning, fakulteten för internationella relationer, fakulteten för företagsekonomi, fakulteten för informatik och statistik och fakulteten för ekonomi. Fakulteten för management är belägen i staden Jindrichuv Hradec. Studier vid VSE uppfyller kraven i European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS).

För närvarande finns det cirka 14 000 studenter på VSE. VSE erbjuder kandidatexamen på tjeckiska, engelska och ryska; masterprogram erbjuds på tjeckiska och engelska. Sedan 2007 finns ett Centrum för elever med särskilda behov vid VSE (tidigare Centrum för funktionshindrade elever).

Studerar på VSE

Många betydande tjeckiska och utländska ekonomer har erhållit universitetets honoris causa-titel; dessa inkluderar till exempel Nobelpristagarna Prof. Robert A. Mundell, Prof. Milton Friedman och Prof. Gary S. Becker. Klasserna som undervisas på VSE garanteras och tillhandahålls av mer än 600 kvalificerade akademiker och affärsexperter. Förutom de specialiserade kurserna betonar VSE studier av främmande språk. VSE-elever kan ta lektioner i engelska, tyska, franska, ryska, italienska, portugisiska, spanska, svenska och kinesiska.

VSE ger sina studenter en högkvalitativ studiemiljö och villkor . Universitetsbiblioteket innehåller mer än 430 tusen böcker och 330 tidskrifter och ger tillgång till ett flertal elektroniska databaser med e-tidskrifter och tidskrifter om ett brett spektrum av ämnen. Studenter kan använda hundratals datorstationer på campus, ett trådlöst nätverk eller det moderna Integrated Study Information System (InSIS). För studenter som inte kommer från Prag finns det nästan 4 000 bäddar tillgängliga på universitetets sovsalar.

Universitetet har egna idrottsanläggningar . Eleverna kan använda den moderna, mångsidiga idrottsarenan som öppnades 2009. Gymmet har en yta på 1 400 m2 och räcker till tre volleyboll- eller två basketplaner, handboll, innebandy, inomhusfotboll och andra sporter. Det finns en konstgjord klättervägg och ett rehabiliteringsrum. På studenthemsanläggningens område finns en konstgräsplan för fotboll. Sommar- och vintersportkurser anordnas också.

VSE stödjer många studentklubbar och aktiviteter . Exempel på dessa aktiviteter är en kör, en kammarorkester, en folkloregrupp, en filmklubb, en teatergrupp och studenttidningar. Internationella studentorganisationer är närvarande och det finns ett brett utbud av intresseföreningar på VSE också.

Uppdrag

VSE:s uppdrag är att förse både tjeckiska och utländska studenter med utmärkt högre utbildning inom ett brett utbud av lednings-, ekonomi- och informatik samt andra utbildningar på kandidat-, master- och doktorsnivå för att erbjuda dem mycket goda möjligheter i den internationella arbetsmarknaden. Examensprogrammen undervisas av högt kvalificerade, kompetenta och motiverade universitetslärare.

VSE utvecklar systematiskt sin vetenskapliga verksamhet och sin forskningsverksamhet, inklusive förberedelse av studenter på forskarutbildningsprogram samtidigt som man respekterar odelbarheten av pedagogisk verksamhet och vetenskaplig forskning. Som en konsekvens är VSE en internationellt erkänd professionell arbetsplats och en partner för samarbete med statliga och icke-statliga institutioner och näringslivet.

VSE:s värdeprioriteringar inkluderar öppenhet för nya idéer och tillvägagångssätt. Universitetet strävar efter att stödja kollegiala partnerskap inom den akademiska världen och försvarar det fria uttrycket av åsikter och idéer. Prags universitet för ekonomi och affärer är en socialt ansvarsfull institution som leder sina studenter mot etiskt beteende såväl som socialt och miljömässigt ansvar när det gäller samtida utmaningar i den globaliserande världen och aspekter relaterade till det ekonomiska och sociala livet.

VSE-uppdraget bygger på följande värden:

 • långsiktiga ansträngningar för att uppnå högkvalitativ pedagogisk, vetenskaplig och forskningsverksamhet;
 • internationalisering av den akademiska miljön som en grundläggande förutsättning för studenters och akademisk personals konkurrenskraft;
 • utveckling av akademisk gemenskap med respekt för akademiska friheter och självstyre;
 • traditionella moraliska värderingar i det fria och demokratiska samhället;
 • ansvar för samhället och dess hållbara socioekonomiska utveckling.

Syn

Målet/visionen för VSE är att ta rollen som en ledare på marknaden för lednings-, ekonomisk och informatikutbildning i centraleuropeiska länder. VSE vill vara ett eftertraktat forskningsuniversitet som är respekterat internationellt och tillhandahåller elitutbildning på kandidat-, magister- och forskarnivå inom ledning, ekonomi, informatik och andra relaterade områden vid alla fakulteter samt utmärkta program för livslång utbildning utformade för högsta chefer. VSE vill producera akademiker som har potential att inom sin yrkesverksamhet stärka det breda sociala, moraliska och miljömässiga ansvaret i samhället.

Antagningar

Ekonomiska fakulteten är specialiserad på att förbereda högt kvalificerade ekonomer för positioner i både den privata och offentliga sfären, både inrikes och utomlands. Studenter kan studera ett brett spektrum av kurser från olika discipliner, såsom ekonomi, juridik, historia och andra. Många framstående personligheter från både näringslivet och offentlig förvaltning föreläser på fakulteten.

Sju skäl att studera vid Ekonomiska fakulteten

Internationell utbildningskvalitet

Du behöver inte åka till västerlandet för en utbildning av hög kvalitet – Studera i centrum av Prag på internationell nivå under ledning av kända professorer och experter från hela världen. Vi är mer krävande, men det lönar sig! #ansluter

Ansökan inom privat och offentlig sektor

Framgångarna för våra akademiker är bevis på deras breda tillämpning med utbildning från Ekonomiska fakulteten. Låt oss börja din fantastiska karriär inom näringslivet eller den offentliga sektorn med oss i positioner som andra inte kan nå! Till skillnad från andra universitet ger vår utbildning och vårt förhållningssätt till undervisning dig en bred bild, en förståelse för komplexa processer och konsten att fatta viktiga beslut. Låt oss gå med oss!

Internationell miljö

De flesta föreläsningarna är på engelska, så du kommer inte ha problem med språket. Dessutom är hälften av studenterna på Vše från utlandet, vilket ger dig en unik möjlighet att träffa nya vänner från hela världen! Kom och upptäck världen med oss!

Vetenskap och forskning

Våra forskare skapar forskning i världsklass, löser stora anslag och håller föreläsningar vid prestigefyllda konferenser. De tänjer på kunskapens gränser och förmedlar den till studenter. Låt oss bli en del av vetenskapliga team redan under dina studier!

gemenskap

Vi förbinder våra lärare med studenter, såväl som studenter med varandra. Nätverket du kommer att bygga under studien kommer att bli en ovärderlig fördel i din efterföljande karriär. Du och dina klasskamrater kommer snart att bli framgångsrika CE Os och chefer, det kommer att vara en fördel att känna varandra!

Betyg

Vi har länge varit en av de tre bästa ekonomiska fakulteterna i Tjeckien enligt student- och professionella rankningar! Samtidigt uppskattar vi inspirerande personligheter: Du kan också träffa nobelpristagare här!

Studera och öva

Alla vet att det är en nödvändighet att koppla studier och praktik i dagens värld. Det är därför vi erbjuder föreläsningar av framgångsrika experter från den privata och offentliga sfären och vi stödjer studenters praktikplatser. Du kan också sammanställa ett schema efter ditt tidsbehov så att du kan få arbetslivserfarenhet redan under dina studier.

Ansökan

Ansökningsprocessen öppnar varje år den 1 december och stänger den 30 april. Vissa program skiljer sig dock åt i deadlines (kolla in avsnittet "Nyheter" eller "Viktigt datum" där all viktig information finns listad).

Vill du veta mer? Tveka inte att konsultera webbsidan för:

 • Kandidatprogram
 • Masterprogram
 • MBA-program
 • Ph.D. program

antagning

Ansökningsavgiften för alla kandidat- och masterprogram är 50 EUR (1 300 CZK) och måste betalas via informationssystemet efter registrering av E-ansökan. Administrationsavgiften återbetalas ej.

För att bli antagen till VŠE måste inträdesproven vara godkända. Dessa prov har olika krav beroende på ett specifikt program. Det rekommenderas starkt att konsultera programwebbplatserna för att kontrollera detaljerna först eller så kan du ladda ner en broschyr där alla krav är listade.

Utvärdering av tidigare studier

Om du har tagit din kandidat-/masterexamen i ekonomi eller liknande område kan nostrifieringen göras vid Prags universitet för ekonomi och ekonomi (VŠE).

VŠE som en lärosäte som tilldelats institutionsackreditering har enligt 48 § 4–6 § i lagen om högskolor rätt att inte inom antagningsförfarandet kräva ett dokument om allmänt erkännande av likvärdighet för erhållen utbildning utomlands och får själv för antagningsförfarandet bedöma om den sökandes utbildning som uppnåtts utomlands uppfyller det rättsliga villkoret för antagning till studier.

Visumkrav

Projektet "Student Mode" är konceptet med visumlättnader för studenter-utlänningar från utvalda tredjeländer som är antagna att studera vid högre utbildningsinstitutioner i Tjeckien.

Genom att vara inskriven i studentläget har studenterna möjlighet att med fördel få ett visumtidsdatum .

Det är nödvändigt att skicka in alla nödvändiga dokument under intervjun, annars kommer studenten att tas bort från Studentläget.

Stipendier och finansiering

VŠE erbjuder inga stipendier eller ekonomiskt stöd – förutom meritbaserade stipendier.

Ranking

Internationell ranking

VŠE rankas av Financial Times årligen och har redan i flera år bedömts av Eduniversal Ranking -projektet som en av de bästa "business schools" i Central- och Östeuropa.

Platser

 • Prague 3

  náměstí Winstona Churchilla, 1938/4, 120 00, Prague 3

  Program

  Frågor