Keystone logo
Private University of Environmental Sciences

Private University of Environmental Sciences

Private University of Environmental Sciences

Introduktion

University of Environmental Sciences är ett av få universitet i Europeiska gemenskapen, det främsta forsknings- och undervisningsområdet för bevarande och skydd av den naturliga miljön. University of Environmental Sciences är öppet för dem som är medvetna om den naturliga och sociala miljöns inflytande på ekonomisk verksamhet och samhällets övergripande utveckling. Syftet med University of Environmental Sciences är att sprida kunskapen om förhållandet mellan ekonomisk aktivitet och naturresurser och utveckla en positiv relation mellan individer, den naturliga miljön och samhället. Universitetet inser uppdraget att undervisa individer som representerar den viktigaste faktorn för att utveckla ett utbrett ekologiskt medvetande och ekologisk praxis. Ekologisk praxis förstås i allmänhet som ett optimalt utnyttjande av den naturliga miljön utan dess föroreningar och skador. I Europeiska gemenskapen identifieras ett sådant tillvägagångssätt med samhällets utjämnade ekonomiska och sociala utveckling.

Platser

  • Radom

    Marii Fołtyn,6c, 26-600, Radom

    Frågor