Keystone logo
© Credits to Ameena Athab
Purdue University

Purdue University

Purdue University

Introduktion

Purdue University har en tradition av etiskt beteende som spänner över dess historia. Som ett landbidragsinstitut visar vi vår lyhördhet för våra valkretsar och ger dem tillgång till våra kunskapsresurser. Vi vårdar relationer med andra partners i utbildningen som stöder vår vision eller förenar oss för att främja gemensamma intressen. Vi integrerar vårt uppdrag med vårt ansvar. Vi bidrar med våra kunskapsresurser på ett opartiskt sätt för att tjäna våra offentliga syften. Som fakultet, studenter, personal och administratörer är vi ett samhälle av hängivna lärare, forskare, yrkesverksamma och utövare - alla bidrar till våra talanger för att upprätthålla våra normer och förbättra oss själva och det bredare samhället där vi bor och arbetar. Vårt ansvar och skyldigheter för att främja lärande, upptäckt och engagemang i universitetet och i Indiana sträcker sig till vår nation och världen. Denna integritetsförklaring är avsedd att tillhandahålla en övergripande förklaring som informerar specifika policyer och förfaranden angående beteende, verkställighet och ansvar. Sådana policyer och förfaranden finns antingen i officiella universitetsdokument eller kommer att utvecklas vid behov.

Platser

  • West Lafayette

    Purdue Mall,610, 47907, West Lafayette

    Frågor