Keystone logo
© Carrianna Field
School of Dramatic Art of Valencia

School of Dramatic Art of Valencia

School of Dramatic Art of Valencia

Introduktion

ESAD Valencia är det enda högre centrumet för dramatiska konststudier i vår gemenskap.

Syftet är att tillhandahålla teknisk och konstnärlig utbildning till framtida teaterproffs.

För närvarande kan du på ESAD Valencia studera Dramatisk konst inom specialiteterna Tolkning, Scenriktning och Dramaturgi och från läsåret 2015-16 Scenografi. Högre studier inom dramatisk konst motsvarar studierna på en universitetsutbildning.

Som ett offentligt centrum är ESADV öppet för alla som är intresserade av att få sin utbildning, oavsett deras sociala eller ekonomiska nivå.

De speciella egenskaperna hos dessa läror bestämmer ett förhållande mellan lärare och studenter på tolv till en i de praktiska ämnena och tjugofyra till en i de teoretiskt-praktiska. Detta mycket begränsade antal, som är nödvändigt för en korrekt pedagogisk utveckling, innebär ett urval av studenter genom inträdesproven.

Professoren består av lärare som är specialiserade på de olika disciplinerna och integreras genom deras teoretiska eller kreativa arbete inom det professionella teaterområdet.

ESADV är också en plats för våra studenter att träffas och få kontakt med teaterlivet genom olika aktiviteter såsom konferenser, rundabord, möten med proffs, kurser och föreställningar.

Platser

  • Valencia

    Camí de Vera,29, 46022, Valencia

    Frågor