Keystone logo
South East European University

South East European University

South East European University

Introduktion

Sydöstra Europa är en privat, vinst högskola bestående av fakulteter, och institut som specialiserat sig på socioekonomiska vetenskaper.

Fakulteterna är organiserade enheter inom fakulteten, och de fungerar genom att den politiska ramen fakultetsrådet och University godkänts av konsistoriet eller dess exekutivkommitté. South East European University består av fem fakulteter: Fakultet of Contemporary vetenskap och teknik, Språkvetenskapliga fakulteten, kulturer och kommunikation, fakulteten, Fakulteten för offentlig förvaltning och statsvetenskap och Faculty of Business and Economics.

Uppdraget vid universitetet definieras av stadgan (1 december 2008) är pridrzhauva till arbetet med att uppnå kvalitet i undervisning och akademisk forskning i högre utbildning i landet, genom att erbjuda lika möjligheter för alla baserade på rättvisa och meriter. Aktivt samarbete med andra universitet, både i Makedonien och i megjunrodni universitet som en av de viktigaste delarna i universitetets uppdrag.

Huvudsyftet att universitetet körs och lyckats bidra till högre utbildning på albanska språket, genom ömsesidigt interetnisk förståelse och ge povekjejzichen och mångkulturell syn på undervisning och forskning genom att utveckla läroplaner i linje med europeiska och internationella normer.

Styrande organ universitetsstyrelsen vid universitetet rektor, senaten och rektors rådet.

Sydöstra Europa Det tredje plats på statlig nivå mellan de 19 universitet i landet. Denna ranking insåg utländska evalvatori CIO Tong University i Shanghai.

Platser

  • Skopje

    Arhiepiskop Angelarij, nr.1, 1000, Skopje

    • Tetovo

      Илинденска бр.335, 1200, Tetovo

    Frågor