Keystone logo
Shumen University

Shumen University

Shumen University

Introduktion

Konstantin Preslavsky University of Shumen är efterträdaren till långvariga traditioner inom utbildning, vetenskap och kultur som har utvecklats genom åren. Universitetets utvecklingskoncept startade med de första pedagogiska kurserna i Bulgarien och har utvecklats genom olika institutionella former.

Konstantin Preslavsky University of Shumen beskriver sin akademiska profil genom att framgångsrikt kombinera sin traditionella pedagogiska trend med huvudämnen från human- och samhällsvetenskap, humaniora, natur, matematik, teknisk och samhällsvetenskap. Universitetet erbjuder inte bara sina traditionella huvudämnen som har bekräftats under de senaste akademiska åren, men det har också berikat sina program med nya huvudämnen som uppfyller kraven på arbetsmarknaden. Shumen University strävar ständigt efter ytterligare självförverkligande när det gäller grundläggande integrationsprinciper inom det europeiska utbildningsområdet.

Platser

  • Industrialna Zona

    Industrialna Zona, Bulgarien

    Frågor