Keystone logo
Specialized University of Authorized Public   Accountancy   (UNESCPA)

Specialized University of Authorized Public Accountancy (UNESCPA)

Specialized University of Authorized Public   Accountancy   (UNESCPA)

Introduktion

Modellen utformad på detta sätt möjliggör bildandet av attityder, värderingar, kunskap och kapacitet hos studenten som syftar till att upptäcka och lösa problem inom ramen för deras yrke, och utveckla innovativa idéer och förslag som gör det möjligt för dem att en entreprenörspersonal, med ledarskap, aktiv och omvandlar sin miljö, allt detta med full medvetenhet om hans sociala och medborgerliga ansvar.

Det talas om en samverkande och transformativ dialogisk pedagogisk modell, som genomförs genom en akademisk strategi i allmänhet och undervisning i synnerhet, medveten om det sociohistoriska utrymme där den ligger, baserat på dialog, interaktivitet och kommunikation, lärande genom projekt, aktiva, samarbetsvilliga och samarbetsvilliga, vilket gör det möjligt att utbilda yrkesverksamma med hög teknisk förberedelse och omfattande instrumentella färdigheter, men också med omfattande mänsklig utveckling.

Platser

  • Panama City

    Panama City, Panama

    Frågor