Keystone logo
Texas Christian University College of Education

Texas Christian University College of Education

Texas Christian University College of Education

Introduktion

TCU College of Education förbereder exemplariska ledare för olika utbildningsinställningar och relaterade områden som är reflekterande, etiska, innovativa och engagerade för alla elever. Vi är fast beslutna att förbereda individer som kommer att bidra till skapandet av ett humant och rättvist samhälle.

College of Education (COE) syftar till att stödja mångfald inom våra skolor och samhället i stort och återspegla mångfalden i det bredare samhället inom våra studenter, fakulteter och personal samt i vår läroplan, programmering och samhällsengagemang. . Mångfald involverar ett brett spektrum av identiteter och perspektiv inklusive, men inte begränsat till, ras, kön, sexualitet, socioekonomisk status, funktionshinder och religion. Vi bekräftar varje människas inneboende värde och värdighet och anser att utbildning är en medborgerlig och mänsklig rättighet såväl som ett allmänt gott. Vi erkänner att mångfald kan förbättra utbildningsresultaten och ge olika perspektiv som berikar vetenskapliga strävanden, förbättrar kreativa aktiviteter och ökar relevansen inom utbildningsgemenskapen.

Platser

  • Fort Worth

    South University Drive,2800, 76129, Fort Worth

    Frågor