Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
The University of Texas at San Antonio College of Engineering

The University of Texas at San Antonio College of Engineering

The University of Texas at San Antonio College of Engineering

Introduktion

Uppdrag

College of Engineering har till uppgift att erbjuda enastående utbildning och forskningsmöjligheter och service till vår region mångkulturella gemenskap, nationen och bortom.

Syn

Att vara en ledande forskningsintensiv ingenjörskola som fungerar som en ekonomisk drivkraft och arbetskraftsutvecklare för regionen, staten, nationen och den globala miljön.

Fakta

UTSA College of Engineering Facts

College of Engineering föreställer sig att bli en internationellt erkänd forskningsintensiv utbildningsenhet som fungerar som den ekonomiska drivkraften för den lokala regionen och en arbetskraftsutvecklare för nationen genom spetskompetens inom forskning och utbildning.

Ackreditering

Kandidatexamen i biomedicinsk, civil-, dator-, elektroteknik- och maskinteknik är ackrediterad av ABET, Inc., http://www.abet.org.

Platser

  • San Antonio

    UTSA Circle,1, 78249, San Antonio

    Frågor