Keystone logo
UNEM Universidad Empresarial de Costa Rica

UNEM Universidad Empresarial de Costa Rica

UNEM Universidad Empresarial de Costa Rica

Introduktion

Universidad Empresarial är listat med UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) International Association of Universities 'World List of Universities and International Handbook of Universities och andra internationella kataloger.

Fundacion Empresarial de Costa Rica grundades 1995.

Vårt uppdrag är att bidra till samhället genom strävan efter utbildning, tillhandahållande av fortlöpande utbildningsprogram, lärande och forskning på högsta internationella kompetensnivåer.

Tankefrihet, uttrycks- och diskrimineringsfrihet Excellence in Education Uppmuntran till en ifrågasättningsanda Kvalitet och djupgående i alla ämnen Utbildning som förbättrar elevernas förmåga att lära sig genom hela livet En bra relation till samhället

Platser

  • Los Yoses

    Los Yoses, Costa Rica

    Program

    Frågor