Keystone logo
University of San Carlos of Guatemala

University of San Carlos of Guatemala

University of San Carlos of Guatemala

Introduktion

Som det enda statliga universitetet är det uteslutande ansvarigt för att styra, organisera och utveckla statlig högre utbildning och statlig utbildning samt spridning av kultur i alla dess manifestationer. Det kommer att främja forskning inom alla områden av mänsklig kunskap inom alla räckvidden och kommer att samarbeta för att studera och lösa nationella problem.

Dess grundläggande syfte är att höja den andliga nivån hos invånarna i republiken, bevara, främja och sprida kultur och vetenskaplig kunskap. Det kommer att bidra till förverkligandet av unionen mellan Centralamerika och för detta ändamål kommer det att söka utbyte av akademiker, studenter och allt som tenderar till den andliga bindningen av ismusmens folk.

University of San Carlos de Guatemala är den statliga institutionen för högre utbildning, autonom, med en demokratisk kultur, med en mång- och interkulturell strategi, kopplad och engagerad i vetenskaplig, social, humanistisk och miljöutveckling med en uppdaterad, dynamisk, effektiv förvaltning och med resurser som används optimalt för att uppnå sina mål och mål, lärare för yrkesverksamma med etiska principer och akademisk kompetens.

Platser

  • Guatemala City

    11 Avenida, 01012, Guatemala City

    Program

    Frågor