Keystone logo
Universidad Del Futbol Del deporte

Universidad Del Futbol Del deporte

Universidad Del Futbol Del deporte

Introduktion

Med vår institutionella filosofi (mission, vision, värderingar, syften och principer) förbinder vi oss att bidra till utvecklingen av människor och samhälle. Med detta konsoliderar vi banbrytande utbildningsprojekt inom olika kunskapsområden baserade på värderingar som bildar och utmärker akademiker som bra människor som bidrar till utvecklingen av ett mer värdigt, rättvist och respektfullt samhälle av människors värde och sociala samvete. , visar i sitt arbete kvalitet, service, etik och hög mänsklig känsla.

Våra värderingar kräver att utbildning tar hänsyn till den kognitiva, affektiva-volitionella och sociala enhet som student-idrottaren antar som något som är nödvändigt för att kanalisera sitt eget sätt att vara, det vill säga deras känslor, attityder, förmågor, handlingar och beteenden i det dagliga livet, i relationerna med sina familjer, med sina lärare, tränare, kollegor från UFD och det sociala sammanhang där de verkar.

Platser

  • Leon

    Leon, Mexiko

    Frågor