Keystone logo
Université de Lorraine Master i biologi och ekologi för skogsagronomi och miljö – spåra skogar och deras miljöer (FEN)
Université de Lorraine

Master i biologi och ekologi för skogsagronomi och miljö – spåra skogar och deras miljöer (FEN)

Nancy, Frankrike

4 Semesters

Engelsk

Heltid

31 May 2024

Sep 2024

EUR 480 / per credit *

På Campus

* inklusive socialförsäkringsskydd. Anmälningsavgift: 243 €

Ansökningar för magisterns första år är stängda. Ansökningar för andra året är öppna Ansökningar är nu stängda. Tidsfrister för 2024-25 kommer att meddelas i ett senare skede.

Introduktion

En 2:a året internationell MSc major Nancy, Frankrike

Dechiffrera funktionen och dynamiken hos tempererade skogsekosystem och utveckla kvantitativa verktyg för deras hållbara förvaltning i ett sammanhang av globala miljöförändringar.

Gemensamt MSc-program för Université de Lorraine och AgroParisTech

Vill du studera utomlands i Europa? Kom till Nancy!

 • Ett tätortsområde med 400 000 invånare och 50 000 elever ( Université de Lorraine och 10 ingenjörsskolor).
 • Enkel åtkomst från Paris med TGV (höghastighetståg) och nära till Tyskland, Belgien och Luxemburg.
 • Nancy har en fantastisk arkitekturhistoria (en del av UNESCO:s världsarv) inklusive jugendperioden och är omgiven av skogar och kullar som är idealiska för fritidsaktiviteter.
 • Många kultur- och underhållningsevenemang året runt (t.ex. NJP Jazzfestival, bokmässan le Livre sur la Place).

Stöd forskningsavdelningar

 • Silva, UL-INRAE-AgroParisTech
 • Bureau d'Economie Théorique et Appliquée, INRAE-CNRSAgroParisTech-UL-UniStra
 • Biogéochimie des Ecosystèmes Forestiers, INRAE
 • Laboratoire d'Inventaire Forestier, IGN

Europeiska/internationella partnerskap

 • Université de Lorraine, AgroParisTech och INRAE är medlemmar i NFZ-skogsnätverket (Nancy–Freiburg–Zürich) för högre utbildning och forskning (www.nfzforestnet.eu).
 • AgroParisTech tillhör konsortiet Erasmus Mundus MSc European Forestry och erbjuder de stora skogarna och deras miljö som utbildningsstöd för det andra året (http://www.uef.fi/en/web/mdpeuropeanforestry).
 • INRAE och AgroParisTech är medlemmar i European Forest Institute (EFI).
 • Internationella nätverksmöjligheter uppstår ytterligare från internationella forskningssamarbeten på Université de Lorraine , AgroParisTech och INRAE.

Koncept och mål

Denna MSc major (M2) erbjuder ett brett perspektiv och fördjupad utbildning om funktion och dynamik i europeiska skogar, vilket ger en grund för att ta itu med utmaningar som uppstår från miljöbegränsningar och skogsförvaltning.

Målet är att förbereda för 1) professionella karriärer inom FoU eller expertpositioner inom miljödiagnostik och förvaltning av skogsekosystem i privata/offentliga nationella/internationella institutioner, 2) vetenskapliga karriärer inom forskningsinstitutioner som bedriver program inom skogsekologi och skogsförvaltning.

 • En introduktionssession ger en översikt över europeiska skogar och de viktigaste frågorna i samband med deras skötsel.
 • Kärnan i huvudämnet ger grundläggande och tillämpad kunskap om funktionen och dynamiken hos skogsekosystem och samhällen, inklusive trädfysiologi, biogeokemi och ekologi.
 • En session "verktyg och metoder" ger kunskap och utbildning om de viktigaste kvantitativa verktygen som används i ekosystemdiagnos och experimentanalys, inklusive GIS, statistik och modellering.

Institutionell ram och koppling till forskning

Civilingenjörsprogrammet ger ett forskningsdrivet tillvägagångssätt för förståelse och förvaltning av skogsekosystem. Lärarstaben består av mer än 30 professorer och seniora forskare från 9 forskningslabb vid Université de Lorraine (UL), AgroParisTech och Institut National de Recherche Agronomique (INRAE, www.nancy.INRAE.fr).

Utöver balansen mellan grundläggande och praktisk kunskap kommer praktiker från organisationer som är involverade i skogsvård och FoU också ge en koppling till skogsvårdsfrågor, och säkerställa både en professionell och akademisk utbildning.

Antagningar

Läroplan

Om skolan

Frågor