Keystone logo
Université de Pau et des Pays de l'Adour GREEN Graduate Program - Material inspirerat av naturen och för energi och hållbar teknik (MINEST)
Université de Pau et des Pays de l'Adour

GREEN Graduate Program - Material inspirerat av naturen och för energi och hållbar teknik (MINEST)

Pau, Frankrike

1 Years

Engelsk

Heltid

31 Mar 2024

Sep 2024

EUR 243 / per year *

På Campus

* för utomeuropeiska studenter: €3770/år. För läsåret 2022-2023 kommer UPPA automatiskt att ge partiell minskning av dessa avgifter till medborgare utanför EU; som ett resultat kommer de att betala samma inskrivningsavgifter som europeiska medborgare

Introduktion

Klassen 2022 sponsrades av L'Oreal.

Denna magisterexamen syftar till att erbjuda en utbildningsbakgrund som kopplar samman laboratoriemiljön och den levande världen samtidigt som den svarar på ekologiska och hållbara övergångsutmaningar. Härmarstrategier som utarbetats av naturen representerar oändliga vetenskapliga och tekniska utmaningar. Dessa utmaningar kommer att tas upp genom bioinspiration och biomimik med tanke på miljömedvetenhet och etik.

Vi erbjuder våra studenter en unik möjlighet att utforska och inspireras av levande system för att utveckla nya material. Vårt biomimetiska tillvägagångssätt fokuserar på tvärvetenskapliga kurser som kommer att få eleverna att ompröva hur de utarbetar synteser, formuleringar och bearbetning av morgondagens material efter behov av industriella partner för att bygga vårt framtida samhälle

Under både första och andra året av masterutbildningen kommer studenterna att tränas i att hämta inspiration från naturen genom ett biomimetiskt förhållningssätt. Detta multidisciplinära tillvägagångssätt, som tillgriper både grundläggande vetenskap och materialteknik, är baserat på observation och förståelse av levande organismer inom deras ekosystem. För att lyckas med denna kurs måste studenterna förstå abstrakta begrepp för att utforma biologiska modeller anpassade till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen.

Undervisningsprogrammet, som består av föreläsningar, handledat och praktiskt arbete samt fallstudier, är främst centrerat kring studentbaserade undervisningsstrategier inklusive projektbaserat lärande. Helt på engelska bedrivs undervisningen av universitetslektorer och forskare samt socioprofessionella intressenter. De praktiska arbetena och fallstudierna äger rum i laboratorierna vid det multidisciplinära forskningsinstitutet för miljö och material (IPREM CNRS UMR 5254), med hjälp av högpresterande och banbrytande utrustning. Föreläsningar är schemalagda i början av utbildningen för att harmonisera de grundläggande kunskaperna hos studenter som kommer från olika utbildningsbakgrunder (biologi, fysik och kemi). Genom detta tillvägagångssätt vill vi utveckla studentens mjuka färdigheter för att uppmuntra autonomi och stimulera nyfikenhet, kreativitet och emotionell intelligens. Det primära målet är att utbilda framtida unga forskare med specialkunnande i samarbetstänkande och som kan driva bioinspirerade forskningsprojekt.

Tillgångar

  • stipendier
  • Utbildning på engelska
  • Mer än en tredjedel av ECTS förvärvade i forskning
  • Integrering av forskningslaboratorier redan från första terminen av M1
  • Studentcentrerat lärande
  • Multidisciplinaritet (kemi, fysik och biologi)
  • Forskarutbildning med doktorsexamen. avhandling - om kriterierna för excellens erkänns
  • Handledning och skräddarsydda program: varje student kommer att ha en handledare med vilken han/hon kommer att bygga sin läroplan relaterad till hans ambitioner och forskningsintressen. Handledaren kommer också att hjälpa studenten att definiera en serie kurser ansikte mot ansikte eller e-lärande (upp till 20 eller 25 % för STEE GP) som han/hon enkelt kan hänga med.

Antagningar

Läroplan

Programresultat

Stipendier och finansiering

Karriärmöjligheter

Studentberättelser

Om skolan

Frågor