Keystone logo
University Of Buenos Aires (UBA)

University Of Buenos Aires (UBA)

University Of Buenos Aires (UBA)

Introduktion

En ny etapp i universitetens historia började med demokratins återhämtning i december 1983. Regeringen under ledning av Raúl Alfonsín implementerade ett program för högre utbildningsinstitutioner som började med utnämningen av rektorer och överlägsna rådgivande råd som hade ett centralt syfte att initiera en normaliseringsprocess. Vid University of Buenos Aires utsågs Dr Francisco Delich att leda normaliseringsprocessen. I enlighet med ett dekret som senare ratificerats genom lag återställdes stadgarna som gällde fram till den institutionella uppdelningen 1966. Denna nya rättsliga ram övervägde också möjligheten att ifrågasätta tävlingarna som hölls mellan 1976 och 1983. I detta sammanhang främjades det också, återinförandet av lärare avskedades eller tvingades avgå på grund av politiska och ideologiska frågor och genomförandet av tävlingar förstod vid den tidpunkten när instansen par excellence för tillgång till lärarpositionen började. Från och med mitten av 1985 började valet för de olika klostren i syfte att gå vidare i normaliseringsprocessen. Vid UBA kulminerade denna process i mars 1986 med mötet för universitetsförsamlingen bestående av företrädare för student-, doktorand- och fakultetsklostrarna, som valde Oscar Shuberoff, normaliserande dekan för fakulteten för ekonomisk vetenskap, till rektor. Den senare skulle omvaldes tre gånger och skulle inneha denna position fram till 2002.

Platser

 • Buenos Aires

  Viamonte,430, C1053, Buenos Aires

  Program

   Institutionen erbjuder även:

   Frågor