Keystone logo
University of Hradec Králové, Faculty of Science

University of Hradec Králové, Faculty of Science

University of Hradec Králové, Faculty of Science

Introduktion

University of Hradec Králové förbereder kvalificerade specialister som lyckas på den lokala arbetsmarknaden och utomlands. Dokumentet ges automatiskt till alla studenter, och det garanterar världsomfattande erkännande av examensbevis från universitetet i Hradec Králové.

Universitetet består av fem delar: Utbildningsvetenskapliga fakulteten, fakulteten för informatik och förvaltning, Filosofiska fakulteten, Naturvetenskapliga fakulteten och Institute of Social Work.

Fakulteten grundades den 1 september 2010, som består av fem avdelningar - biologi, fysik, kemi, Informatik och matematik, inklusive tre grundutbildningen, en magisterexamen och totalt 271 elever. Sedan starten har vi lyckats öka antalet ackrediterade utbildningar på sjutton, av vilka det finns två doktorandprogram, sex master och nio kandidatexamen program. Förutom dessa nya och framgångsrika ackrediteringsförfaranden, har vi också lyckats få vår första konstituerande lag inom teorin för utbildning i fysik.

Platser

  • Hradec Kralove

    Rokitanského 62

    Frågor