Keystone logo
University of Nis

University of Nis

University of Nis

Introduktion

Förlitar sig på en halvtals tradition byggd på kunskap, arbete, energi och entusiasm från tidigare generationer av visionärer i det nuvarande och framtida akademiska samfundet, som har odlat den intellektuella eliten inte bara i denna del av Serbien utan också i hela regionen, Vi är hedrade, men vi har också ett stort ansvar att fortsätta och följa den väg som är banad av de bästa bland oss. Det är inte lätt att följa denna väg. Ändå är det den enda möjliga om du strävar mot konsekvens, välstånd och en mer säker framtid genom att respektera det värdiga förflutna och följa de anvisningar som införs av det moderna livsstilens behov.

Med sina 13 fakulteter representerar universitetet en stark intellektuell grund för utveckling och etablering av ett partnerskap med relevanta ekonomiska enheter och lokala myndigheter och internationella institutioner. Ansvarsfullt vårda det etablerade samarbetet och bygga nya broar för samarbete med universitet, forskningscentra och multinationella företag, vi etablerar och stärker ett nätverk vars primära mål är studentmobiliteter, kunskapsöverföring och modern teknik.

Platser

  • Niš

    Univerzitetski trg,2, 18000, Niš

    Frågor