Keystone logo
University of Oslo - Faculty of Humanities

University of Oslo - Faculty of Humanities

University of Oslo - Faculty of Humanities

Introduktion

Fakta och siffror

Humanistiska fakulteten vid universitetet i Oslo är en av de ledande humanistiska fakulteterna i Skandinavien. Fakulteten, som erbjuder kurser på 70 ämnen, har över 6.500 studenter och nästan 1000 anställda.

Nyckeltal för 2017

 • Akademiska publikationer: 685
 • Magisterprogram: 21
 • Kandidatprogram: 13
 • Kurser: 1519
 • Akademisk personal (FTE): 356
 • Postdoktor och doktorand (FTE): 227
 • Administrativ personal (FTE): 218
 • Budget: 675,5 miljoner kronor
 • Andel av budgeten finansierad av externa källor: 12%
 • Forskningsprojekt med extern finansiering: 165

(Heltidsekvivalenter: heltidsekvivalenter)

Forskningsområden

Särskilt starka forskningsområden vid Humanistiska fakulteten inkluderar:

 • Arkeologi
 • Filosofi
 • Ibsenstudier
 • Klassiska språk
 • Kulturhistoria och Museologi
 • Lingvistik
 • Media studier
 • Mellanöstern och Afrika
 • Populär musik
 • Östeuropa
106813_pexels-photo-1438072.jpeg

Strategi

Humanistiska fakulteten är den största humanistiska fakulteten bland universiteten i Norge och har ett stort nationellt ansvar inom forskning, handledning och forskningsformidling. Vår strategi bygger på universitetets strategi mot 2020.

Organisation

Humanistiska fakulteten består av sju avdelningar, två forskningscentra och fakultetssekretariatet. Fakulteten är ledd av en vald dekan och en fakultetsnämnd.

Fakultetsledning

Invald och administrativ ledning.

Fakultetsnämnden

Fakultetsnämnden är fakultets högsta organ och ansvarar för att fastställa fakultetens övergripande mål, prioriteringar och strategier.

Fakultetsadministration

Fakultetsadministrationen består av fyra avdelningar, ett sekretariat och fakultetsledningen.

Avdelningar och centra

Fakulteten består av 7 avdelningar, flera nationella och internationella centra och ett center för excellens.

Internationellt samarbete vid humanistiska fakulteten

Fakultetens internationella forskning och studie samarbete program omfattar student och akademisk personalutbyte, strategiska partnerskap och gemensamt organiserade konferenser.

Forskningssamarbete

På forskningsområdet tar samarbetet ofta form av forskningsprojekt som genomförs i samverkan med konsumenter inom olika sektorer och företag eller tillhandahållande av finansiering och donationer till stora nationella forsknings- och spridningsprojekt.

Utbildningssamarbete

Fakultetens studieprogram innehåller ett brett utbud av möjligheter till internationellt utbildningssamarbete:

Studentutbyte till alla kontinenter för kandidatexamen och kandidatstuderande, gemensamma grader, fältarbete och utflykter, praktiska praktikplatser och praktikbaserade mastersuppsatser.

Fakulteten tar emot cirka fyra hundra internationella studenter årligen från hela världen genom mer än 250 studentutbytesavtal.

Länkar med företag och samhälle

De akademiska miljöerna vid humanistiska fakultetens avdelningar samarbetar med en rad olika organ, ritade både från näringslivet och från samhället i allmänhet.

Studenter på många fakulteter kan få praktik som en integrerad del av sin examen.

Praktikanterna har starka akademiska kompetenser och hög motivation. De kan praktikera i olika branscher som kommunikation, media, konst och kultur, politik och utbildning, både inhemska och internationella.

106812_pexels-photo-1152500.jpeg

Platser

 • Oslo

  Niels Henrik Abels vei 36, 0313, Oslo

  Frågor