Keystone logo
University Of Salerno UNISA

University Of Salerno UNISA

University Of Salerno UNISA

Introduktion

Inom området Didaktik och utbildning avser universitetet att stödja de allmänna målen genom en ständig och systematisk utvidgning och uppdatering av sitt utbildningserbjudande med fokus på innovativa, attraktiva kurser i linje med förändringar i samhället och arbetet, som speglar mest avancerad disciplinär kunskap, även i samband med universitetets forskarutbildning.

För att underlätta förvärv av studerandes transversella färdigheter, också för att underlätta deras införande i arbetslivet, främjar universitetet deltagande av studenter i praktikplatser och läroplaner, samutformade med institutioner / organ / företag i överenskommelse, förberedande funktionell till utgående orientering och arbetsplatsåtgärder.

Dessutom, för att tillgodose behoven hos studenter som har svårt att delta i frontföreläsningar, planeras initiativ för definition av e-lärande och blandat undervisningserbjudande i de nya universitetsdidaktiska förordningarna.

Stärkandet av internationaliseringen stöds av en ständig utvidgning av utbildningen på engelska och av utbudet av internationella kurser, dubbla eller gemensamma examina.

Slutligen gäller en viktig aspekt i genomförandet av politiken åtagandet att stärka och förenkla onlinetjänster för studenter genom att stödja dematerialisering av administrativa dokument.

Platser

  • Fisciano

    Via Giovanni Paolo II,132, 84084, Fisciano

    Frågor