Keystone logo
University of Security in Poznań

University of Security in Poznań

University of Security in Poznań

Introduktion

University of Security grundades av Sartoux Mouans (LLC); många akademiker och yrkesverksamma utformade dock skolans läroplan och definierade dess undervisningsmål. Stora bidragsgivare var bland annat forskare vid Adam Mickiewicz University i Poznań och Poznań Economics Academy (nuvarande namn: Poznań University of Economics) samt officerare och akademiker vid Stefan Czarniecki Military Academy i Poznań och Tadeusz Kościuszko Land Forces Military Academy i Wrocław. . Syftet med att bjuda in ovannämnda akademiker och yrkesverksamma att delta i skapandet av WSB var att uppnå en ny dimension av undervisningskvalitet präglad av värderingar, etos och soliditet. Det är värt att notera att många av de intellektuella grundarna, förutom att ha höga yrkeskvalifikationer och häfta många akademiska och didaktiska prestationer, också hade värdefull kunskap och erfarenhet av att leda en lärosäte.

Platser

  • Poznań

    Orzeszkowej,1, 60-778, Poznań

    Program

      Frågor