Keystone logo
University of Skövde

University of Skövde

University of Skövde

Introduktion

Vi är ett modernt och välkomnande universitet, med förstklassig utbildning och internationellt konkurrenskraftig forskning, en plats där vi strävar efter de största prestationerna.

Ända sedan starten 1977 har vi strävat efter excellens. Varje beslut, varje prestation har vuxit fram ur fokus på att skapa utmärkta och välkända utbildningar och forskningsinriktningar som gör skillnad för verkligheten.

University of Skövde","author_url":"","source":""}" alt="184785__HOR9629-2.jpg" />

184785__HOR9629-2.jpg

Utbildning

Vi är ett modernt och välkomnande universitet, med förstklassig utbildning och internationellt konkurrenskraftig forskning, en plats där vi strävar efter de största prestationerna. University of Skövde erbjuder ett brett utbud av forskarutbildningar och internationella masterprogram på engelska samt tre kandidatprogram.

Research for Change

Forskarna vid University of Skövde vill bidra till förändringar. Därför bedrivs våra forskningsinsatser i nära samarbete med vårt samhälle. Vidare har forskningen en tydlig koppling till utbildningen vid universitetet.

Vårt mål är att universitetets forskning ska göra skillnad lokalt, nationellt såväl som internationellt. Andelen av forskningen som får externa medel är 66 % (2019) och våra främsta bidragsgivare är KK-stiftelsen, EU, Västra Götalandsregionen och privata företag.

University of Skövde har fem forskningsområden. Tre av dessa är systembiologi, informatik och virtuell teknik. Dessa tre utgör grunden för INFINIT. Högskolans gemensamma tema Digitalisering för hållbar utveckling ska alltid integreras i alla forskningsprojekt och miljöer i så stor utsträckning som möjligt.

Antagningar

Kandidatexamen krav

Allmänna behörighetskrav

För att uppfylla de allmänna behörighetskraven för kandidatstudier måste du:

  • ha slutfört din gymnasieutbildning (efter 16), och
  • kunna visa kunskaper i engelska. Förkunskapskravet för kandidatstudier i Sverige är att ha läst motsvarande gymnasiekursen Engelska 6. Se engelska språkkrav för mer information.
  • För elever som fick sina slutbetyg efter den 31 december 2009 finns ett ytterligare matematikkrav. Studenten ska ha genomgått kurser i matematik motsvarande de svenska kurserna Matematik 1a, 1b eller 1c.

Befälhavarens krav

Allmänna behörighetskrav

För att uppfylla de allmänna behörighetskraven för studier på avancerad nivå (avancerad nivå eller forskarutbildning) måste du ha fått en kandidatexamen (motsvarande svensk kandidatexamen) från ett internationellt erkänt universitet.

Vad är en kandidatexamen?

Svensk kandidatexamen är den examen som erhålls efter avslutade studier på kandidatnivå. Sökande med utländsk examen behöver motsvarande svensk kandidatexamen för att vara behörig till studier på avancerad nivå.

Engelska språkkrav

Kandidatnivå

För kurser och program på kandidatnivå är den allmänna behörighetskravet för engelska motsvarande den svenska gymnasiekursen Engelska 6.

Masternivå

För de flesta kurser och program på avancerad nivå är kravet likvärdigt med den svenska gymnasiekursen Engelska 6.

Stipendier och finansiering

Det finns ett antal stipendier för kvalificerade studenter som kommer att delta i ett internationellt masterprogram vid universitetet och som är skyldiga att betala studieavgifter.

1. Högskolan i Skövde Masterstipendier

Högskolan i Skövde administrerar vissa stipendier som finansieras av Universitets- och högskolerådet (UHR) till studenter som är skyldiga att betala studieavgifter på ett masterprogram vid vårt universitet. Kolla in våra internationella program.

Stipendierna är partiella undervisningsavgiftsbefrielser (50% av studieavgiften). Mer information om Högskolan i Skövde Masterstipendier och länk till ansökan.

2. Andra typer av stipendier, bidrag och lån för internationella studenter

1. Stipendier som ges av Svenska institutet (SISGP)

Svenska institutet (SI) erbjuder en rad stipendier för masterstudenter som kommer för att studera i Sverige. SISS-stipendierna täcker både levnadskostnader och studieavgifter. För mer information om SI:s stipendier, kontakta Svenska institutet direkt.

Svenska institutets stipendier för globala yrkesverksamma (SISGP)

2. Erasmus+ Master Degree Lån

Erasmus+ Master Degree Loans är EU-garanterade lån med förmånliga återbetalningsvillkor. De är utformade för att hjälpa blivande studenter från vissa Erasmus+-programländer att finansiera sina masterstudier i ett annat Erasmus+-programland. Systemet är utformat för att ge doktorander ekonomiskt stöd för sina magisterstudier utomlands.

3. Stipendier för utbytesstudenter från EU, EES och Schweiz

Om du är utbytesstudent, kontakta ditt hemuniversitet för information om vilka stipendier de tillhandahåller.

Högskolan i Skövde ingår i Erasmus+-programmet, vilket innebär att om Högskolan i Skövde har ett bilateralt Erasmus+-avtal med din heminstitution, kan du kanske studera här med ett Erasmus+-stipendium.

Vi uppmuntrar dig att använda detta alternativ eftersom Erasmus+-stipendierna ofta är mycket generösa.

4. Övriga stipendier

Webbplatsen Study in Sweden erbjuder information om stipendier som erbjuds av olika organisationer och stiftelser runt om i världen.

3. Stipendier för kandidatstuderande

Tyvärr har Högskolan i Skövde inga stipendier eller delstudieavgiftsundantag tillgängliga för kandidatstudenter som är skyldiga att betala studieavgifter. Kontrollera stipendiemöjligheterna i ditt hemland eller stipendier som erbjuds av olika organisationer runt om i världen (se 2.4 ovan).

4. Stipendier och stipendier för studenter som studerar vid Högskolan i Skövde

1. Erasmus+ praktikplats

Erasmus+ stöder praktikplatser (praktik, praktik etc.) utomlands för studenter som för närvarande är registrerade vid Högskolan i Skövde på kandidat- och masternivå samt för doktorander. Dessa möjligheter är också öppna för nyutexaminerade.

2. Övriga stipendier

Det finns flera stipendier och avhandlingstävlingar som studenter kan ansöka om eller delta i. Vissa är begränsade till Högskolan i Skövde och andra är öppna för andra sökande. Stipendierna som är begränsade till Högskolan i Skövde kommer att tillkännages via Studentportalen.

Platser

  • Norrmalm

    Högskolevägen,1, 541 28, Norrmalm

Frågor