Keystone logo
University Rennes 2

University Rennes 2

University Rennes 2

Introduktion

University Rennes 2 är det viktigaste forsknings- och högre utbildningscentret inom konst, litteratur, språk, humaniora och samhällsvetenskap i västra Frankrike.

University Rennes 2 samlar 21 500 studenter, inklusive 3000 återupptagande studier, inom 5 utbildnings- och forskningsenheter, inom konst, litteratur och kommunikation, i språk, human- och samhällsvetenskap samt vetenskap och teknik för fysiska och idrottsliga aktiviteter.

Genom sina uppdrag är universitetet en stor operatör av den offentliga tjänsten för utbildning och forskning. Det bidrar sålunda till det allmänna intresset och har en universell dimension som sammanför en gemenskap av kvinnor och män som tillsammans säkerställer samma public service-uppdrag: produktion, överföring och förbättring av kunskap. Det är en anläggning för sina studerandes service, utbildning och professionell integration, som använder villkoren för deras framgång.

Kvaliteten och erkännandet av dess utbildning, forskning, innovation och tvärvetenskap, liksom partnerskap som utplaceras på platsnivå, i Frankrike och internationellt, gör att University Rennes 2 kan vara en ledande aktör inom sitt territorium. Kulturell spridning till allmänheten och internationell öppenhet är viktiga prioriteringar för att etablera läsbarheten och synligheten för anläggningen.

Platser

  • Rennes

    Place Recteur Henri le Moal, 35000, Rennes

    Frågor