Keystone logo
University of Utah

University of Utah

University of Utah

Introduktion

Utbildningshögskolans uppdrag är att skapa en inlärningsmiljö som främjar upptäckt och spridning av kunskap för att främja lärande, rättvis tillgång och förbättrade lärandemål för alla studenter.

Genom integreringen av enastående undervisning, forskning och samhällsutsträckning undersöker College of Education viktiga frågor som påverkar utbildningspolitik och praxis, samtidigt som de förbereder sina studenter för ledarskap och kompetens inom ett varierat och föränderligt utbildningsgemenskap.

College of Education anser att de samarbeten och kontakter som studenter, lärare och personal främjar medan de engagerar sig i samhällspartnerskap förbättrar studentutbildningen, stärker institutionella band till samhället och ger ömsesidiga fördelar för alla inblandade.

Platser

  • Salt Lake City

    Presidents' Circle,201, 84112, Salt Lake City

    Frågor