Keystone logo
University of Wroclaw Master i tillämpad geovetenskap
University of Wroclaw

Master i tillämpad geovetenskap

Wrocław, Polen

2 Years

Engelsk

Heltid

31 Aug 2024*

01 Oct 2024

EUR 2 200 / per year **

På Campus

* startdatum för antagning: 1 februari 2024

** EU -kandidater: 2 200 euro/år. Icke-EU-kandidater: 3 650 euro/år

Introduktion

Specialiteten Applied Geoscience är ett erbjudande för engelsktalande studenter, inte bara från Europeiska unionen utan också från hela världen. Programmet varar 2 år (4 terminer). För att få en magisterexamen måste studenterna skriva och försvara en masteruppsats.

Programmet för dessa studier omfattar de viktigaste aspekterna av geovetenskap som föreslås under fyra terminer. Kunskapen om mineralogi och petrologi, stratigrafi, strukturell och ekonomisk geologi, tillämpad hydrogeologi, miljögeokemi och miljöskydd föreslås som en konsekvent akademisk kurs, vilken svårighet ökar från första till tredje terminen. Som en konsekvens fortsätter kurserna på andra och tredje terminen och bygger på den kunskap som erhållits under tidigare terminer. Alla kurser är relaterade till de breda aspekterna av den tillämpade geovetenskapliga kunskapen och inkluderar miljöskyddsproblem och som sådan undervisar frågor som är starkt kopplade till dagens problem i världen. Under den sista fjärde terminen arbetar studenterna nästan uteslutande med sin MSc -avhandling.

Läroplan

Antagningar

Om skolan

Frågor