Universitet i

Detaljerad information om olika studieorter

Klicka på länkarna nedan för att läsa om studier i olika länder. Vi kommer att ge dig allmänna fakta om länder och berätta om de lokala systemen för högre utbildning, kursavgifter, uppbyggnaden av ett läsår, studiemöjligheter för internationella studenter och mycket mer. Du hittar också några användbara tips och praktisk information om sjukförsäkring, studentvisum och levnadsomkostnader.

Möjligheter för högre utbildning runt om i världen

Påbyggnadsstudier, oavsett om det handlar om masterexamina, MBA eller kortare kurser, blir mer och mer vanliga i vår moderna ekonomi, som karakteriseras av specialisering och globalisering. Faktiskt ökar antalet påbyggnadsutbildningar, diplom och certifikat nu i en del länder snabbare än antalet kandidatexamina. Masterexamina, PhD:er och kurser finns nu tillgängliga inom i stort sett alla akademiska ämnesområden, och med tusentals universitet runt om i världen att välja bland kan alla som är intresserade av högre utbildning hitta ett lärosäte och ett program som passar deras behov.

Det finns många olika typer av universitet och högskolor runt om i världen. Även om detaljerna varierar beroende på land kan de flesta delas in följande kategorier:

 • Allmänna universitet som fokuserar på både forskning och kurser och som erbjuder ett brett utbud av akademiska studieområden;
 • Handelshögskolor som fokuserar på MBA och andra affärsrelaterade program och examina;
 • Tekniska institut som fokuserar på utbildningar inom naturvetenskap, teknik, ingenjörsskap och matematik;
 • Konstinstitutioner som fokuserar på konstrelaterade discipliner, såsom skulptur, måleri, teater och dans;
 • Lärarhögskolor som fokuserar på examensprogram för lärare på olika nivåer.

Studenter som bestämmer sig för att gå ett masterprogram på ett forskningsinriktat universitet kan vanligtvis förvänta sig att genomföra ett forskningsprojekt eller skriva en uppsats vid sidan om sina kurser. Masterprogram vid andra lärosäten kan också kräva någon form av projekt, men i allmänhet fokuserar de mer på kurser eller på praktisk erfarenhet. Nästan alla PhD-program kräver självständig forskning och en avhandling.

Potentiella studenter kan också överväga att studera utomlands, särskilt om de är intresserade av särskilda specialiserade akademiska studieområden, såsom internationella affärer eller Mellanösternstudier. Studenter studerar i allt större omfattning tvärs över nationella gränser när det gäller högre utbildning (på högskola eller universitet). Enligt Unescos statistiska institut (UIS) närmar sig antalet studenter som studerar utomlands per år nu 4 miljoner, vilket är en dubbling av de 2 miljonerna som studerade utomlands 2000. Studenter från Östasien och Stillahavsområdet utgör 28 procent av denna grupp, medan studenter från Nordamerika och Europa representerar cirka 15 procent. De länder som skickar flest studenter utomlands är Kina, Indien och Sydkorea. Cirka 6 procent av studenterna från Centralasien och cirka 5 procent av studenterna från Afrika söder om Sahara studerar utomlands, vilket gör studenter från dessa regioner de mest mobila i världen. Just nu är de mest populära destinationerna för internationella studenter USA, Storbritannien, Australien, Frankrike, Tyskland och Japan.

Många studenter går också på nätbaserade program eller distansutbildningar på avancerad nivå i ett annat land än sitt hemland. Dessa studenter ingår inte i siffrorna från UIS, så det totala antalet internationella studenter är något högre, sannolikt mer än 4 miljoner.

Studenter kan ha intresse av att studerar utomlands av en mängd olika skäl, inklusive:

 • Att kunna välja bland världens bästa program för ett visst studieområde. Dessutom är en del studieområden bara tillgängliga i några få länder, eller så är de bästa programmen bara tillgängliga i särskilda regioner. Personer som är intresserade av att studera buddhism hittar till exempel de bästa programmen i Thailand.
 • Att studera i en annan kultur. Studenter som går masterprogram, tar en PhD eller enkla kurser i regionala studier bör överväga ett studieprogram som undervisas i den aktuella regionen för att få en fullständig kulturell upplevelse. Dessutom kommer studenter som har tänkt sig en karriär i internationella affärer att få ovärderlig erfarenhet från att leva i en annan kultur.
 • Ökade språkkunskaper, om destinationslandet talar ett annat språk än den studerandes modersmål. Även om många internationella master- och doktorandprogram nu undervisas på engelska även i icke-engelskspråkiga länder kan studenterna få möjlighet att öka sina språkkunskaper genom extrastudier eller assimilation med lokalbefolkningen.

Studenter som planerar att ta en påbyggnadsexamen kan vilja tänka på följande när de bestämmer om de ska studera vid ett universitet i hemlandet eller utomlands:

 • Kostnaden för programmet, inklusive levnadskostnader. Vissa länder erbjuder billig eller till och med gratis undervisning, men höga levnadskostnader kan nollställa dessa besparingar. Många länder och enskilda universitet erbjuder dock stipendier och andra typer av finansiellt stöd, och några av dessa riktar sig till internationella studenter. Länder varierar också kraftigt när det gäller hur mycket internationella studenter får arbeta, och vissa länder tillåter inte internationella studenter att arbeta alls. Sjukförsäkringskostnader varierar också kraftigt från land till land.
 • Kvaliteten på utbildningen i förhållande till kostnaderna och andra aspekter som blir relevanta vid studier utomlands, såsom kulturell assimilation och språkkunskaper. Även om alla ackrediterade masterprogram håller en hög standard, varierar undervisningsmetoderna kraftigt mellan olika skolor, program och kulturer. Dessutom kan vissa studenter tycker att de lär sig mindre när de studerar på ett främmande språk.
 • De språkkunskaper som krävs. Studenter som inte redan har goda kunskaper i undervisningsspråket kan behöva tillbringa ett år eller mer för att skaffa de kunskaperna. Ibland kan studenterna få dessa färdigheter genom studier i hemlandet, men i andra fall kan de behöva spendera ytterligare tid utomlands.
 • Den typ av utbildning som erbjuds, såsom deltid kontra heltid, nätbaserad utbildning och distansutbildning. De flesta länder kräver att internationella studenter som är bosatta i landet med studentvisum studerar på heltid. Studenter som redan bor i ett annat land och som ar arbetstillstånd kan dock studera på deltid. Dessutom ger nätbaserade program och distansprogram stor flexibilitet.
 • Påverkan på familjemedlemmar för studenter med familjer. Familjemedlemmar kan också behöva språkkunskaper och vissa länder låter inte makarna arbeta, även om den studerande får lov att arbeta.

Ta dig tid nu för att undersöka universitet i hela världen. Om du redan vet vad du letar efter, klicka direkt på det landet eller på det specifika programmet. Eller ta dig lite tid att se igenom och läsa om spännande program som finns tillgängliga över hela världen.

Läs mer Läs mindre