University of Salzburg- Centre of European Union Studies

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

VÄLKOMMEN TILL SALZBURG CENTRUM Europeiska unionens STUDIER

edmunsburg

Den Salzburg Centrum för EU-studier (SCEUS) är ett företag inriktat på forskning så mycket som mot utbildning av en ny generation av akademiker.

Skapandet av ett prioriterat program i EU-studier var särskilt gynnsam vid denna tidpunkt ges en serie av utvecklingen. Europeiska unionen har blivit den avgörande faktorn i bildandet av Europas politiska och socioekonomiska ordning. Det är en unik fredsprojekt som har lyckats integrera en mängd av tidigare motståndare och fiender i en ny rättsgemenskap. Ändå har den allmänna framgång för den europeiska integrationen vid upprepade tillfällen visat tecken på dödläge och brott. Efter avvisandet av konstitutionsfördraget 2005 och den svåra ratificeringsprocessen av Lissabonfördraget erbjuder nya instrument för beslutsfattandet i EU ådragit sig en finansiell och ekonomisk kris som utan tvekan kräver större ledarskap och överstatlig ekonomisk styrning. SCEUS i sin forskning tacklar frågor om den institutionella strukturen och den ekonomiska styrningen av EU, liksom bredare sociala aspekterna av den europeiska integrationen och den roll som EU som global aktör.

Ett viktigt mål för SCEUS är att länk forskning och undervisning på flera sätt: University of Salzburg har lanserat en ny masterprogrammet i oktober 2005 med titeln EU-studier. Det är främst sysslar med juridik, ekonomi och statsvetenskap och flankerad av sociologi, historia och kommunikation. Från och med 2008 har universitetet också etablerat en tre år forskarskolan i EU-studier, som finansieras av den schweiziska Humer grunden. Master liksom forskarskolan vinst från ett stipendium programmet tänkt att bjuda in framstående forskare från andra internationella institutioner för att tillbringa forskning tid på SCEUS.

I augusti 2008 centrumet har tilldelats en Jean Monnet-centrum.

SCEUS ligger vid Edmundsburg (Haus für Europa), en historisk byggnad mitt i centrum av Salzburg.

Horisont 2020 - Valet för Europa sedan Maastricht

Sedan 1 juli, koordinerar 2015 SCEUS 4 år Horisont 2020 forskningsprojektet "Valet för Europa sedan Maastricht". Här du hittar detaljerad information om mål, forskargruppen, konsortiet och resultat.

Platser

Salzburg

Address
Salzburg Centre of European Union Studies
Mönchsberg 2

5020 Salzburg, Salzburg, Österrike

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium