University of Applied Arts Vienna

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Som ett ledande centrum för spetskompetens inom konst och forskning är Angewandte erkänt nationellt och internationellt.

 • Projekt och evenemang av högsta kvalitet utvecklas inom alla Angewandtes konst- och forskningsdiscipliner. Angewandte har en ledande position inom österrikisk konst och kultur.
 • Inom konstnärlig forskning spelar Angewandte en nyckelroll i Österrike, och den har också uppnått stort erkännande internationellt. Den återkommande framgången för ansökningar från universitetet till programmet Austrian Science Fund (FWF) för konstbaserad forskning (PEEK) ger starkt bevis för dess höga prestationsnivå.
 • Utestående internationella konstnärer och forskare i alla grenar i Angewandte ger viktiga impulser för utvecklingen av sina individuella discipliner, och utöver gränserna för deras discipliner också - vare sig det är i deras konstverk, i deras publikationer, i utställningsorganisation, på konstmarknaden , i de kreativa branscherna eller genom deras media närvaro.
 • Angewandte har till sitt förfogande ett tätt vävt och strukturellt väl etablerat nätverk av internationellt kända institutioner och experter, vilket ger många möjligheter till samarbete med nationella och internationella partners och intresserade parter.

Students learning together


Genom sina handlingar ger Angewandte effektiva impulser i samhällets utformning.

 • Tvärvetenskapligt utformade projekt som leds av Angewandte åtnjuter rykte att leverera relevanta impulser och bidrag till processer för social utveckling regelbundet.
 • Kandidater från Angewandte, som professionellt framgångsrika, innovativa, kritiskt inställda, ansvarsfulla och transgressionellt tänkande personligheter, kan spela en formativ roll för att forma konstvärlden, de kreativa branscherna och därefter.
 • Som ett viktigt centrum för evenemang och utställningar drar Angewandte nytta av en kommande arkitektonisk förnyelse och expansion som ökar dess potential att direkt kommunicera relevant konstnärlig och vetenskaplig kunskap till olika målgrupper i samhället.
 • Relevanta diskurser i politik för kultur och utbildning utvecklas och formas aktivt av bidrag från Angewandte.


Angewandte ger viktiga bidrag till att stärka Österrike som ett innovationscentrum.

 • Genom att tvärvetenskapligt kombinera sin egen interna expertis med relevanta forskningspartners bidrar Angewandte till olika projektkonstellationer för att uppfylla innovativa och sociopolitiska mål.
 • Akademiker, deltagare i de kreativa branscherna (t.ex. nystartade eller innovationsorienterade små och medelstora företag), samarbetspartners och andra intresserade parter använder sig av kunskap, stödjande expertis och tjänster som erbjuds av Angewandte (t.ex. för att skaffa finansiering från EU-bidrag).
 • Således fullföljer Angewandte en brofunktion mellan nationella och internationella huvudpersoner, varigenom denna funktion samtidigt säkerställer dess fortsatta förankring inom relevanta praktikområden.


På Angewandte ses skillnad - innehållsmässigt, metodiskt, kulturellt - som en utmaning och en möjlighet att engagera sig i konstruktiv-kritisk interaktion.

 • För att hålla de grundläggande målen för Angewandte uppdaterade med dagens värld bringas de kreativa idéerna och energierna inom visuell och mediekonst, design, arkitektur, estetik, konsthistoria och natur- och kulturvetenskap till en levande och respektfull interaktion. Således kan den utmanande balansen mellan estetisk-konstnärliga krav och resultatinriktade förväntningar bibehållas.
 • Samspelet mellan olika kreativa perspektiv skapar inkluderande tillvägagångssätt som säkerställer ansvarsfull och välinformerad interaktion med sociopolitiskt eller ideologiskt laddade frågor.

Platser

wien

University of Applied Arts Vienna

Address
wien, wien, Österrike
Telefon
+43 1 71133

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium