Eurasia International University

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Om oss

Vi känner århundradets puls

Universitetets universitet, EIU, tillhandahåller utbildning på de tre nivåerna i Republiken Armeniens nationella kvalifikationsram: Bachelor (VI-nivå), magisterexamen (VII-nivå), forskare (vetenskaplig examen kandidat för vetenskap (VIII-nivå)). De huvudsakliga programmen är Management, Jurisprudence, Främmande språk och Pharmacy and Information Technologies (IT). Sedan 2013 har universitetet erbjudit kandidatprogram till naturvetenskapliga program inom områdena ekonomi och management, germanska språk och offentlig rätt (konstitutionell, administrativ, finansiell, kommunal, miljö, europeisk rätt och statlig rätt). Specialiseringarna på masternivå inkluderar men är inte begränsade till konstitutionell rätt, civilrätt och förfarande, straffrätt och förfarande, internationell och europeisk rätt, ledning, projektledning, elektronisk affärsledning, gästfrihetshantering, engelska språk och litteratur (TEFL), Apotek och informationsteknologi (IT).

Universitetet antog Europeiska kreditöverförings- och ackumuleringssystemet (ECTS) 2005 och arbetar sedan dess mot Bologna Action Line Implementation: universitetet håller kontinuerligt på att benchmarka utbildningsprogrammen med EU-partneruniversitet för att säkerställa jämförbarhet och harmonisering av utbildningsprogram, främja personal- och studentmobilitet. Arbeta med ett antal EU: s partneruniversitet inom ramen för Erasmus Mundus (EIU har varit medlem i ALRAKIS, ALRAKIS 2 och MID-konsortier) och senare inom Erasmus + KA1 har EIU antagit en politik för full kreditkännedom och har utvecklat lämpliga mekanismer för att säkerställa genomförandet av politiken. EIU är bland de fem största universiteten med antalet projekt inom ramar av Erasmus + KA1. Kandidater från Eurasia International University i Eurasia International University ges diplomtillägg som motsvarar den form som utvecklats av Europeiska kommissionen, Europarådet och UNESCO / CEPES. De högskolepoäng som samlats på partneruniversitet nämns uttryckligen i diplomtillägget, vilket hjälper studenterna att differentiera utbildningsvägar och säkerställa bättre sysselsättningsutsikter.

Inom ramen för EU-finansierade Erasmus + HARMONY (Utveckling av strategier för harmonisering av omfattande internationaliseringsstrategier inom högre utbildning, forskning och innovation vid EU och partneruniversitet), baserat på EU-partnerrekommendationerna och analysen genomförd under projektets genomförande , EIU har utvecklat en separat internationaliseringsstrategi med titeln "Utveckla ett internationellt DNA från EURASIA". Den nya internationaliseringsstrategin för EIU belyser ett antal viktiga resultatindikatorer, som ligger i fem huvudsakliga fokusområden, inklusive (i) internationalisering av ledning och akademisk personal, (ii) främja utgående och inkommande studentmobilitet och ökningen av internationellt studentantal, (iii) internationalisering av läroplanen och utbildningsinnehållet, (iv) internationalisering av forskning och främjande av internationellt samarbete, (v) ökning av den internationella synligheten.

455992 / Pixabay

Platser

Yerevan

Address
AZATUTYAN 24/2
Yerevan, Yerevan, Armenien

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium