Institute for European Studies (IES), Vrije Universiteit Brussel

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Institutet för Europastudier är en självständig avdelning inom Vrije Universiteit Brussel. Det skapades 2001 genom ett initiativ av den flamländska regeringen. Som Jean Monnet Center of Excellence, IES lär avancerade masterprogram, och fokuserar på tvärvetenskaplig forskning i europeiska studier, närmare bestämt på EU: s roll i en internationell miljö. Inom denna omfattning, IES ger akademiska tjänster till forskare, beslutsfattare och allmänheten.

Institutets centrala läge i Bryssel, Europas huvudstad, gör det till en idealisk arbetsplats för både elever och etablerade forskare som vill bedriva forskning i en internationell och tvärvetenskaplig miljö. IES ger också ett idealiskt forum för konferenser och seminarier om EU-frågor.

Uppdraget för IES är trefaldigt:

  1. Tillhandahålla avancerad utbildning: genom sin Jur kand i internationell och europeisk rätt, MA i europeisk integration och utveckling ("Euromaster"), sin årliga sommarskolan på den europeiska beslut fattandet och dess 3 E-Learning moduler på europeisk rätt, Institutionerna och informationskällor.
  2. Bedriva forskning: forskning samordnas av IES Academic Director och genomförs av disputerade forskare samt postdoktorala Senior Research Fellow som leder forskningskluster.
  3. Tillhandahålla vetenskapliga tjänster inom området för Europastudier: anordna årliga konferenser, regelbundna seminarier och upprepade föreläsningsserien, och genom att bedriva uppdragsforskning.

Institutet har ett nära samarbete med flera universitet och forskningsinstitut i Belgien, Europa och internationellt. Dessa partnerskap och kontinuerligt utbyte av nya idéer med praktiker och forskare gör IES att stärka sina forskningsmål och producera en hög nivå blandning av konceptuella och praktiska kunskaper con alla större EU-politik.

Strategi

Forskning vid IES fokuserar på EU i ett internationellt sammanhang. Det utforskar EU: s institutioner, politik och lagstiftning inom ramen för globalisering och internationell rätt och politik. Forskningsprojekten analysera EU: s roll som global aktör och samspelet mellan de inre och yttre dimensionerna av EU: s politik. De behandlar också det inbördes förhållandet mellan EU och internationella organisationer. För detta ändamål institutet främjar ett tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar juridisk, ekonomisk, social och politisk kompetens. Den fokuserar på framåtblickande forskning som ger politiskt relevanta resultat av intresse för de politiska beslutsfattarna och den akademiska världen.

Stora forskningsteman

Medan IES forskning omfattar huvudsakligen ett brett spektrum av europeiska studier, institutet fokuserar sina resurser på en framväxande uppsättning av forskning kluster:

  • Miljö och hållbar utveckling
  • Migration, mångfald och rättvisa
  • Internationell säkerhet
  • Den europeiska ekonomiska styrningen

Dessa kluster vårdas genom att lansera egna forskningsprojekt (främst på doktorandnivå) samt att samla in pengar från externa finansiärer.

Platser

bryssel

Institute for European Studies

Address
Pleinlaan 5, 1st floor

B-1050 bryssel, Belgien
Telefon
+32 2 614 80 01

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium