Institute for European Studies (IES), Vrije Universiteit Brussel

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Institutet för Europastudier är en självständig avdelning inom Vrije Universiteit Brussel. Det skapades 2001 genom ett initiativ av den flamländska regeringen. Som Jean Monnet Center of Excellence, IES lär avancerade masterprogram, och fokuserar på tvärvetenskaplig forskning i europeiska studier, närmare bestämt på EU: s roll i en internationell miljö. Inom denna omfattning, IES ger akademiska tjänster till forskare, beslutsfattare och allmänheten.

Institutets centrala läge i Bryssel, Europas huvudstad, gör det till en idealisk arbetsplats för både elever och etablerade forskare som vill bedriva forskning i en internationell och tvärvetenskaplig miljö. IES ger också ett idealiskt forum för konferenser och seminarier om EU-frågor.

Uppdraget för IES är trefaldigt:

  1. Tillhandahålla avancerad utbildning: genom sin Jur kand i internationell och europeisk rätt, MA i europeisk integration och utveckling ("Euromaster"), sin årliga sommarskolan på den europeiska beslut fattandet och dess 3 E-Learning moduler på europeisk rätt, Institutionerna och informationskällor.
  2. Bedriva forskning: forskning samordnas av IES Academic Director och genomförs av disputerade forskare samt postdoktorala Senior Research Fellow som leder forskningskluster.
  3. Tillhandahålla vetenskapliga tjänster inom området för Europastudier: anordna årliga konferenser, regelbundna seminarier och upprepade föreläsningsserien, och genom att bedriva uppdragsforskning.

Institutet har ett nära samarbete med flera universitet och forskningsinstitut i Belgien, Europa och internationellt. Dessa partnerskap och kontinuerligt utbyte av nya idéer med praktiker och forskare gör IES att stärka sina forskningsmål och producera en hög nivå blandning av konceptuella och praktiska kunskaper con alla större EU-politik.

Strategi

Forskning vid IES fokuserar på EU i ett internationellt sammanhang. Det utforskar EU: s institutioner, politik och lagstiftning inom ramen för globalisering och internationell rätt och politik. Forskningsprojekten analysera EU: s roll som global aktör och samspelet mellan de inre och yttre dimensionerna av EU: s politik. De behandlar också det inbördes förhållandet mellan EU och internationella organisationer. För detta ändamål institutet främjar ett tvärvetenskapligt angreppssätt som kombinerar juridisk, ekonomisk, social och politisk kompetens. Den fokuserar på framåtblickande forskning som ger politiskt relevanta resultat av intresse för de politiska beslutsfattarna och den akademiska världen.

Stora forskningsteman

Medan IES forskning omfattar huvudsakligen ett brett spektrum av europeiska studier, institutet fokuserar sina resurser på en framväxande uppsättning av forskning kluster:

  • Miljö och hållbar utveckling
  • Migration, mångfald och rättvisa
  • Internationell säkerhet
  • Den europeiska ekonomiska styrningen

Dessa kluster vårdas genom att lansera egna forskningsprojekt (främst på doktorandnivå) samt att samla in pengar från externa finansiärer.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
  • Franska

Se MSc:er » Se Online Postgraduate Certificates » Se Summer courses » Se Law LLM »

Program

Skolan erbjuder också:


Civilingenjör i europeisk integration

Campusstudier Heltid Deltid 1 - 2 år September 2019 Belgien Brussels + 1 fler

Ett kvällsprogram om EU på tröskeln till sina huvudinstitutioner. Det är i ett nötskal hur vi kan beskriva MSc i europeisk integration, en 60 hp avancerad mästare vid VUB: s institut för europeiska studier, ett Jean Monnet Center of Excellence i Bryssel. Vi har uppdaterat läroplanen 2017 för att erbjuda dig valet att studera 2 politikområden, som kommer att nämnas på din examen. Du har flexibiliteten att få denna avancerade masterexamen på 1 eller 2 år. Det är ett mycket internationellt program och har en balanserad klassrumsmix av unga yrkesverksamma och heltidsstudenter. [+]

EuroMaster är ett tvärvetenskapligt program som undervisas på engelska, inriktat på ett internationellt utbud av unga och medelstora yrkesverksamma samt avancerade studenter från hela de politiska vetenskaperna. Det ger studenterna avancerad akademisk utbildning över ett brett spektrum av EU-politik och koncept för att få en grundlig förståelse för processen för europeisk integration både i ekonomisk och politisk inriktning.

Programmet fungerar som en "Master after Master", vilket kräver att studenterna har starka och konsekventa betyg under minst 4 års studier.

Vad kan jag studera?

EuroMaster erbjuder en gemensam kärna med 4 kurser (21 ECTS) om de grundläggande egenskaperna i europeisk integration:... [-]


Videoklipp

The EU's role in International Climate Politics

Kontakt

Institute for European Studies

Adress, rad 1 Pleinlaan 5, 1st floor
B-1050 Brussels, Belgien
Hemsida http://www.ies.be/
Telefonnummer +32 2 614 80 01