Institute for European Studies (IES), Vrije Universiteit Brussel

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Som ett Jean Monnet Center of Excellence vid Vrije Universiteit Brussel (VUB) tillhandahåller Institute for European Studies (IES) forskning, utbildning och akademiska tjänster till forskare, beslutsfattare och allmänheten, med fokus på EU i en internationell miljö. Tillämpade discipliner inkluderar juridik, samhällsvetenskap, ekonomi och kommunikationsvetenskap. IES grundades 2001 och har ett starkt forskningsfokus och har byggt upp en långvarig doktorandrekord. Det organiserar också flera forskarutbildningar. Inom utbildningsområdet har IES byggt upp ett gott rykte inom undervisning och lärande innovation, med stöd av ett dedikerat team som fokuserar på användning av teknik för att förbättra (distans / blandad) lärande.

Institutets centrala läge i Bryssel, Europas huvudstad, gör det till en idealisk arbetsplats för både studenter och etablerade forskare som vill bedriva forskning i en internationell och tvärvetenskaplig miljö. IES är också ett perfekt forum för konferenser och workshops om europeiska frågor.

IES-uppdraget är trefaldigt:

  1. Tillhandahålla avancerad utbildning: genom sin LL.M i internationell och europeisk rätt, avancerad MA i europeisk integration ("Euromaster"), dess årliga vinter- och sommerskolasons europeiska politiska beslut, och dess blandade forskarutbildning i EU: s policyutformning.
  2. Genomföra vetenskaplig forskning: Forskningen koordineras av IES: s vice dekan för forskning och utförs av doktorandforskare samt postdoktorala seniorforskare som leder forskningscentra.
  3. Att tillhandahålla vetenskapliga tjänster inom europeiska studier: genom att anordna årliga konferenser, regelbundna workshops, policy för en föreläsningsserie och genom att genomföra beställd forskning.

Institutet samarbetar nära med många universitet och forskningsinstitutioner i Belgien, Europa och internationellt. Dessa partnerskap och det kontinuerliga utbytet av nya idéer med utövare och forskare gör det möjligt för IES att stärka sina forskningsmål och producera en hög nivå blandning av konceptuell och praktisk expertis i alla större EU-politik.

Strategi

Forskningen vid IES fokuserar på EU i ett internationellt sammanhang. Den utforskar EU: s institutioner, politik och lag inom ramen för globalisering och internationell lag och politik. Forskningsprojekt analyserar EU: s roll som global aktör och interaktionen mellan de interna och externa dimensionerna av EU: s politik. De behandlar också förhållandet mellan EU och internationella organisationer. För detta ändamål främjar institutet ett tvärvetenskapligt synsätt som kombinerar juridisk, ekonomisk, social och politisk expertis. Den fokuserar på framåtblickande forskning som ger politiska relevanta resultat av intresse för politiska beslutsfattare och det akademiska samfundet.

Stora forskningsteman

Medan IES-forskning huvudsakligen omfattar ett brett spektrum av europeiska studier, fokuserar institutet sina resurser på en växande uppsättning forskningskluster:

  • Miljö och hållbar utveckling
  • Migration, mångfald och rättvisa
  • Internationell säkerhet
  • Europeisk ekonomisk styrning

Dessa kluster uppmuntras genom att starta egna forskningsprojekt (främst på doktorandnivå) samt genom att samla in medel från externa sponsorer.

Platser

bryssel

Institute for European Studies

Address
Pleinlaan 5, 1st floor

B-1050 bryssel, Belgien
Telefon
+32 2 614 80 01

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium