IT University of Copenhagen

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

IT-universitetet skapar mer IT akademiker, än något annat universitet i Danmark och erbjuder en mängd olika forskningsbaserade utbildningar inom IT-området. Från spel och kommunikation för företag och mjukvaruutveckling. IT-universitetet erbjuder en högkvalitativ akademisk miljö där inspirerande och engagerade akademiker dela sin kunskap med vetgiriga och ambitiösa studenter. För närvarande IT-universitetet har en elevkår av 2600 studenter varav cirka 1/4 är internationella, vilket gör campus en smältdegel av olika nationaliteter och utbildningsbakgrund. Studenter från olika nationaliteter och kulturella bakgrunder är utbildade för att arbeta i en internationell miljö. Ett växande antal studenter från utlandet lockas till IT-universitetet tack vare universitetets unika syn på IT som en disciplin som bygger på teknik samt humaniora, design och affärer. Studera vid IT-universitetet och vinst:

En internationell profil. En stark grund för din framtida karriär. IT-universitetet samarbetar med näringslivet för att säkerställa en up-to-date inlärningsmiljö där du kan lära av branschexperter och arbeta i gemensamma projekt med globalt erkända organisationer under din studietid. Förmågan att arbeta självständigt såväl som i grupp. Få ackrediterade. Kurs arbetsbelastning mäts enligt European Credit Transfer System (ECTS), som garanterar att din utbildning är mer lätt att känna igen i hela Europa. Ett levande campus livet ger dig möjlighet att träffa människor genom ett brett utbud av aktiviteter, och Universitetshuset är bland de mest moderna och inspirerande utbildnings byggnader i Danmark. En dynamisk universitetsstad med ett pulserande stadsliv och kulturliv, samt vara Skandinaviens inkörsport till Europa. En dansk språk och kultur kurs. Informellt relation mellan lärare och elever. Inlärningsmiljön är vänlig och informell och drivs av utbyte av idéer. Studenter vid IT-universitetet diskutera öppet med sina professorer och kalla dem vid förnamn. Njuta stöd. Du kommer att ha många frågor före och efter ankomsten till universitetet. Du kan söka råd och stöd från Internationella byrån.

Platser

köpenhamn

Address
IT University of Copenhagen Rued Langgaards Vej 7
DK-2300 köpenhamn, Danmark

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium