Copenhagen School of Design and Technology KEA

Introduktion

Läs den officiella beskrivningen

Copenhagen School of Design och teknik är en institution som erbjuder ett stort antal högre utbildningar. &nbsp Vårt uppdrag är att utbilda kompetenta och professionella designers, kommunikatörer och tekniker som kan arbeta i ett internationellt sammanhang. Vårt mål är att bli ett centrum för utbildning, kunskapsutveckling och kunskapsutbyte inom Danmark och över gränserna. Som sådan Copenhagen School of Design och teknik är tillägnad begreppet bredda internationellt samarbete som en grundläggande bas för högkvalitativ undervisning och lärande. &nbsp Sedan 1993 har vi erbjudit en kandidatexamen i Architectural Technology and Construction Management, och sedan 2001 har vi erbjudit en AP Examen i Multimedia Design och kommunikation på engelska.Idag kan vi erbjuda ett brett utbud av program på engelska inom områdena design, kommunikation och teknik. Vi har studenter från mer än 60 olika nationer och planerar att öka antalet inkommande studenter ytterligare. &nbsp Vi anser att en kontinuerlig internationell och gränsöverskridande kulturell utveckling avgörande för vår institution och därför strävar vi efter att öka internationell verksamhet, bland annat studenter och personal. Som en del av den pågående vår institution vill vi också utbyta kunskap om förvaltning och utveckling av utbildningsprogram i en internationell miljö.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska

Se Humanistiska kandidatexamina » Se Kandidatprogram »