Arcada

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Om Arcada

Kortfattat

Arcada är ett mångprofessionellt universitet för tillämpade vetenskaper (UAS) med ett campus beläget i Arabianranta, Helsingfors. Vi erbjuder högkvalitativ praxisinriktad högre utbildning på både kandidatexamen och magisternivå samt vidareutbildning på svenska och engelska inom:

 • Företagsekonomi
 • sporter
 • Media
 • Kultur
 • Social- och hälsovård
 • Teknologi

Arcada granskades senast i november 2017 av Finlands högskoleutvärderingsråd.

 • Studenter: 2600
 • Anställda: 170
 • Utbildningsavdelningar: 5
 • Kandidatprogram: 17
 • Masterprogram: 10

Syn

Innovativt tänkande för hållbar utveckling av samhället.

Operativ idé

Arcada är ett svenskt universitet för tillämpad vetenskap som främjar ett tvåspråkigt Finland, erbjuder efterfrågan-orienterad yrkesutbildning och bedriver tillämpad forskning.

Meddelande

Vi skapar tillsammans relevanta lösningar för ett hållbart samhälle.

Värden vi främjar

 • Studentcentrerat lärande
 • Gemenskapens engagemang för hållbar utveckling
 • Villjan att förändras och en företagsamhet
 • Öppenhet, ansvar och tolerans

116416_54e5d044495baa14f6da8c7dda7930791c3bd8e2554c704c732f78d79048c35b_1280.jpg

Prioriteter 2025

 • Tillväxt - nya målgrupper
 • Utveckla den erbjudna utbildningen
 • Öppna forskning med ökad påverkan
 • Kompetensunderhåll och personalpolicy

Administration och ledning

Transparent administration av universitetet

Arcada University of Applied Sciences upprätthålls av Arcada University of Applied Sciences Ltd. på grundval av en licens beviljad av regeringen i plenum. Arcada University of Applied Sciences Ltd. ägs helt av Arcada Foundation.

Den allmänna ramen för Arcada verksamhet definieras i Arcada instruktioner. Arcada verksamhet regleras också av:

 • Nuvarande lagstiftning rörande universitet för tillämpad vetenskap och företag med begränsat ansvar
 • Arcada körkort (beviljas av regeringen i plenum)
 • Instruktioner från ministeriet för utbildning och kultur
 • Bolagsordningen för Arcada University of Applied Sciences Ltd. och Arcada interna policyhandlingar
 • Arcada strategi, verksamhetsplan och
 • Finsk kod för bolagsstyrning

Arcada senioradministration består av styrelsen och rektor för Arcada University of Applied Sciences Ltd.

Platser

helsingfors

Address
Jan-Magnus Janssonin aukio 1
helsingfors, Finland