Hanken Svenska handelshögskolan

Introduktion
d

Om Hanken

Hanken är ett ledande, internationellt ackrediterat universitet med över 100 års erfarenhet av utbildning och forskning inom ekonomi. Forskningen är internationellt högt ansedd och ligger som grund för all vår utbildning. Hanken har ett tätt samarbete med näringslivet och ett aktivt alumnnätverk med 12 000 alumner som arbetar i över 60 olika länder. Högskolan är verksam i både Helsingfors och Vasa.

Hankens forskning bedrivs vid samtliga fem institutioner, dock med speciell profilering på fyra utvalda styrkeområden. I många fall representerar våra forskare den absoluta forskningsfronten. Det goda samarbetet med näringslivet återspeglas såväl i gemensamma forskningsprojekt som i den växelverkan högskolans partnerprogram erbjuder, och även i det stöd vi erhåller i vår fundraising.

Hanken är det första universitetet i Finland som infört en utlandsvistelse som en integrerad del av examen. Studenterna erbjuds en unik möjlighet att skapa egna internationella nätverk för livet genom att åka på utbyte eller praktik utomlands. Dessa livslånga kontakter som knyts både vid Hanken och internationellt är något som genomsyrar studierna och bidrar till Hankenalumnernas internationellt sett goda placering på arbetsmarknaden. Genom vår alumnverksamhet garanterar vi också att det nätverk man får med sig från Hanken inte bryts utan breddas och att kontakten till högskolan upprätthålls även efter examen.

Som högskola har Hanken en trygg grund att stå på med ett internationellt anseende som återspeglas i våra internationella ackrediteringar, en sund finansiell bas och våra värdefulla nationella och internationella nätverk som stöd för internationell spetsforskning och konkurrenskraftig utbildning. Vi värdesätter våra partner i den akademiska världen och näringslivet och vinnlägger oss om att forskare och studenter hos oss ska kunna skaffa sig en högklassig utbildning och bygga upp meningsfulla professionella och personliga nätverk.

Denna skola erbjuder program i:
  • Engelska
  • Finsk

Se MSc:er » Se PhD » Se EMBA:er »

Program

Skolan erbjuder också:

MSc

Civilingenjör I Företag Och Förvaltning

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Finland Helsingfors

Magisterexamen i Business and Management utvecklar dina färdigheter för att hantera och utveckla företag och organisationer på ett marknadsorienterat och hållbart sätt. Du får en allmän översikt över företagsledning och marknadsföring. Specialiseringen inom Business and Management innehåller studier inom humanitär logistik, internationell strategi och hållbarhet och marknadsföring. [+]

Magisterexamen i Business and Management Specialiseringen inom Business and Management innehåller studier inom humanitär logistik, internationell strategi och hållbarhet och marknadsföring. Magisterexamen i Business and Management utvecklar dina färdigheter för att hantera och utveckla företag och organisationer på ett marknadsorienterat och hållbart sätt. Du får en allmän översikt över företagsledning och marknadsföring. Utöver detta har du möjlighet att specialisera dig på något av följande tre spår: Internationell strategi och hållbarhet marknadsföring Humanitärt Logistics Du har också möjlighet att få en Dubbelgrad I samarbete med EMLyon Business School. Vid examen ska du Ha en solid grund för ledarekompetens, med marknads- och kundorienterat strategiskt tänkande Vara utrustad med en rad olika perspektiv på företags hållbarhetsfrågor Ha verktygen att tillämpa självständigt och kritiskt tänkande på beslutsfattandet Fakta om studierna 120 hp , 2 års heltidsstudie Språk: Engelska Nästa ansökningsomgång öppnas: hösten 2017 Examen: Civilingenjör i ekonomi och företagsekonomi Plats: Helsingfors, Finland SPÅR Inom programmet väljer du en av de tre följande specialiseringsspåren. Humanitärt Logistics Inom det här spåret lär du dig att: Tillämpa logistik- och supply chain management-koncept i det humanitära sammanhanget Förstå samhällets behov och bidra till dess motståndskraft Koppla samman och samarbeta med organisationer, både statliga och icke-statliga, nationella och internationella Utforma och hantera försörjningskedjor på en strategisk och operativ nivå Internationell strategi och hållbarhet Inom det här spåret lär du dig att: Identifiera och hantera organisatoriska, styrande och hållbarhetsutmaningar i olika ekonomiska, sociala, miljömässiga, geografiska, institutionella, kulturella och språkliga sammanhang Erkänna möjligheter för inhemska organisationer att integrera hållbarhetsfrågor med internationell... [-]

Msc I Allmän Förvaltning

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Finland Vasa

Som student i General Management tar du din ledarskap till nästa nivå, oavsett om din bakgrund är i affärsverksamhet, teknik eller lag. Du kommer att bygga en sund grund för de viktigaste verksamheterna och förvaltningen, samtidigt som du tar saker ett steg längre: vi uppmuntrar dig att kombinera teorier och konceptuella verktyg på innovativa sätt över gränserna för traditionella discipliner för att utveckla dina ledarskap och förvärva en Bred affärserfarenhet. [+]

Magisterexamen i generell ledning Läs mer om studiekontroll i Hanken i Vasa. Som student i General Management tar du din ledarskap till nästa nivå, oavsett om din bakgrund är i affärsverksamhet, teknik eller lag. Du kommer att bygga en sund grund i de viktigaste verksamheterna och förvaltningen, samtidigt som du tar saker ett steg längre: vi uppmuntrar dig att kombinera teorier och konceptuella verktyg på innovativa sätt över gränserna för traditionella discipliner för att Utveckla dina chefsfärdigheter och Förvärva en bred erfarenhet av affärer. Dessutom har du möjlighet att specialisera genom att välja En av tre spår: Redovisning och handelsrätt Marknadsföring, ledning och entreprenörskap finans Fakta om graden 120 hp , 2 års heltidsstudie Språk: Engelska Nästa ansökningsomgång öppnas: hösten 2017 Grad : Civilingenjör i ekonomi och företagsekonomi Plats: Vasa Den allmänna granskningen av graden är en grund för gemensamma kurser under det första året, medan det andra året utgörs av ett spår i den valda specialiseringen. Specialiseringen erbjuder tre spår. Du kan välja mellan: Redovisning och handelsrätt Marknadsföring, ledning och entreprenörskap eller finans Vår specialisering är det senaste tillskottet till masterprogrammet i Hanken, utvecklat som svar på efterfrågan från industrisektorn. Vi drar nytta av våra nära band till industrin, särskilt det växande energiklustret i Vasa-regionen. Generellt sett kommer den stora vilja förbättra dina karriärmöjligheter med fokus på förvaltning ge fördjupad utbildning för chefer med en bred erfarenhet från näringslivet ytterligare din förmåga att genomföra och utnyttja forskning Kurser och översikt över studier ÅR 1 Obligatoriska kurser Bokslutskommuniké analys och... [-]

Msc I Ekonomi

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Finland Helsingfors

Ekonomien är grunden för en allmän och systematisk förståelse av ekonomiska transaktioner i samhället. Läs mer om huvudämne i ekonomi och den unika möjligheten att välja kurser från tre universitet. Vår specialisering ger dig en balanserad mix av ett brett perspektiv och en djup inblick i ekonomisk teori. Läroplanen är utformad för att matcha efterfrågan för professionella ekonomer i näringslivet och regeringen. [+]

Magisterexamen i ekonomi Ekonomien är grunden för en allmän och systematisk förståelse av ekonomiska transaktioner i samhället. Läs mer om huvudämne i ekonomi och den unika möjligheten att välja kurser från tre universitet. Vår specialisering ger dig en balanserad mix av ett brett perspektiv och en djup inblick i ekonomisk teori. Läroplanen är utformad för att matcha efterfrågan för professionella ekonomer i näringslivet och regeringen. Efter examen kommer du att Redo att ta på sig utmaningar i snabbt föränderliga sammanhang Utbildad för att använda ekonomiska data En expert på att kommunicera dina resultat Kunna visualisera ekonomins större sammanhang och påverka politiken Fakta om graden 120 hp , 2 års heltidsstudie Språk: Engelska Nästa ansökningsomgång öppnas: hösten 2017 Grad: Civilingenjör i ekonomi och företagsekonomi Plats: Helsingfors Majoring i ekonomi Specialiseringen bygger på en logiskt konsekvent struktur som bygger på rationella kriterier för beslutsfattande. Ekonomien erbjuder perspektiv på väsentliga funktioner i alla typer av marknader, allt från lokala återförsäljare till globala valutamarknader. Magisterstudierna består av Obligatoriska kärnkurser i mikroekonomi makroekonomi ekonometri Specialiserade kurser inom andra viktiga områden inom ekonomi Kurserna inriktade mot Mikroekonomi hanterar Analys av konkurrens med fokus på hur företag, organisationer och branscher ska organiseras för att uppnå effektivitet Analys av företagsstrategier för att skapa hållbara konkurrensfördelar och av tillgångsmarknader som kännetecknas av ofullständig information Kurser som erbjuds i Makroekonomisk inriktning På ekonomisk politik Varför vi har strukturell arbetslöshet och hur det kan minskas Varför penningpolitiken bör genomföras av en oberoende centralbank Vilka politiska alternativ är tillgängliga för att övervinna... [-]

Msc I Immaterialrätten

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Finland Helsingfors

Intellectual Property Law (IPL) är en unik kombination av juridiska och företagsstudier. Denna specialisering ger dig en solid kompetens inom båda områdena, samt en exceptionell förståelse för dagens marknader och intellektuell egendom. Specialiseringen sker i nära samarbete med näringslivet, vilket säkerställer att det förblir i framkant av utvecklingen av immaterialrätten. [+]

Magisterstudier i immaterialrätt Lär dig mer om att studera IP-lagen inom Hanken-masterprogrammet. Intellectual Property Law (IPL) är en unik kombination av juridiska och företagsstudier. Denna specialisering ger dig en solid kompetens inom båda områdena, samt en exceptionell förståelse för dagens marknader och intellektuell egendom. Specialiseringen sker i nära samarbete med näringslivet, vilket säkerställer att det förblir i framkant av utvecklingen av immaterialrätten. Våra studenter är utrustade med Omfattande kunskaper om immaterialrätten i Europa och internationellt Kompetens inom och kunskap om immateriella rättigheter i en affärsmiljö Forskning och analytiska färdigheter kommunikationsförmåga Oberoende kritiskt tänkande i immaterialrättsliga frågor Fakta om graden 120 hp , 2 års heltidsstudie Språk: Engelska Nästa ansökningsomgång öppnas: hösten 2017 Grad: Civilingenjör i ekonomi och företagsekonomi Plats: Helsingfors Varför IP-lag? Eftersom skyddet av alla typer av immateriella rättigheter (patent, varumärken, upphovsrätt, affärshemligheter) blir allt viktigare, växer behovet av experter med kompetens inom både lag och verksamhet exponentiellt. Om du vill ha en kanten på arbetsmarknaden och du föreställer dig själv som immaterialrättens expert i morgon är det här specialiseringen för dig. Studierna erbjuder en internationell miljö med hög akademisk standard, med ett brett utbud av karriärmöjligheter. Som det enda finska universitetet i Europeiska unionens immateriella tillgångskontor Universitetsnätverket, erbjuder vår major en unik möjlighet att samarbeta med studenter från andra elitiska europeiska institutioner, samt tillsynsmyndigheter från EUIPO, som förvaltar europeiska varumärken och designregistrering. IPR University Center Programmet administreras av handelsavdelningen och genomförs i nära samarbete med IPR University Center, Som är den ledande akademiska institutionen för immateriella rättigheter och... [-]

MSc in Financial Analysis and Business Development

Campusstudier Heltid 2 år September 2018 Finland Helsingfors

[+]

[-]

Videoklipp

Masters Degree Student in Corporate Governance at Hanken School of Economics

Masters Degree Student in Intellectual Property Law at Hanken School of Economics

Masters Degree Student in Economics at Hanken School of Economics

Kontakt

Hanken School of Economics

Adress, rad 1 Arkadiankatu 22
FIN-00101 Helsingfors, Finland
Hemsida http://www.hanken.fi/public/
Telefonnummer +358 9 431331