ICD International Business School

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

ICD International Business School är andel av IGS-gruppen, leadin g utbildning medverkar n g r eller p i n F rance e r ep r esentin g mer än 66 tusen g r adua t es, 13.200 Stude ts per y öra och 140 p r ogram s v e r dif f t s fältet: Business, Compu t e l Sciences, Huma n r R Essou denna Ledning s R ea l t e Esta, journalistik, Financ e och strategi.

Sinc e 1980 , IC D ha s bee n d ev elopin g significan t e xpertis e in nt i tern ation till Business , Business s D elopmen t en d Mar king.

Tre kärnvärden

Humanism , entreprenörskap och professionalism .

ICD : s forskning och utveckling är en del av kulturen för mänskliga rättigheter - till följd av att de studerar . Dedica t e d orkshop s en d cultura l con r e r e ds med det, kultura l partnerskapet med h e m e m e rk, en stor sammanslutning livsekonomi, en mångkulturell verksamhet, en målsättning för hållbar utveckling av elopternas verksamhet, en manda t eller en konst, kultur av sportens enhet, Vilka är de som är utbildade på grund av att de är i skolor, med tanke på att vi är n artistic p oductions, en nd o den dynamiska kulturen l li f e tha t uppmuntrar s student s o o d e d o m humanism, lear n "goo d conduct" princip s an D ev elo p a s o o o g mana s s e r el sations s an d e rle rs t e r e d e r s e r s s andra.

Praktisk och kompetensorientering

W e o r gan z s en bred e r e n g e r s k a r k tio n t e r s e r s e d e r s e r s e d e r s e m e r s e m e n e r e r s e r s . W e akti v e r Uppmuntrade eller R e tt o n siska risker, b e d e d e d

R esea rc h an d T varande

O v e r 10 0 p r o f bom s o f f e r eller r elev s en n inn o v ati v e lärande e n vi r onment, r e flectin g thei r Akademi c e x cellenc e året av praktiskt arbete och verksamhet.

Välkommen till Paris fördel

Pari s s n ex citin g loc e i n n som en student s student. W e n o o n d e n d e n e n s e r eller lär dig g e xperienc e r s s s e r s e r s e r e r s e r s e r e r Det är jag som hörs i ternationella affärsverksamheter, så är det elopme n t i n e u r e r, e d e r e r e r s e r s s s .

Internationell b arti ng s cheferna för verksamheterna är en del av världen och det är en tradition för att få en ny tjänst . 25 % av affärsverksamheten är 20% och är en viktig del av vården 16 0 länder. P arisian s re p o rt o rt y o o r o r e r o r e r o r e r e r o r o r o d e r bränsle s ä r ä r i o v a v e v e r e r e r s e r e r A v e n t a n d e n g e n d o f e n d e r, s e n g g g s s e n d i n d i n d i n n d e n s s Vi är en avgörande aktör för att starta och utveckla framtida branscher.

Platser

paris

Address
Campus ICD Paris 12, rue Alexandre Parodi
75010 paris, Île-de-France, Frankrike

Toulouse

Address
Toulouse, Occitanie, Frankrike

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium