Aristotle University of Thessaloniki - School of Geology

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Laboratoriet för geologi, petrologi och mineralologi samt Meteorologi- och klimatlaboratoriet är båda en del av fakulteten för fysik och matematik och öppnade sina dörrar hösten 1928.

Laboratoriet för geologi, petrologi och mineralalogi delades sedan in i laboratoriet för geologi och paleontologi, och mineral- och petrologi-laboratoriet, som båda införlivades i naturvetenskapliga skolan, grundades hösten 1943. Meteorologi- och klimatlaboratoriet införlivades först i Skolan för fysik och senare in i geologiska skolan.

Naturvetenskapliga skolan utbildade studenter i discipliner relaterade till geologi och biologi. Nya laboratorier grundades under en trettioårsperiod, till exempel fysisk geografi laboratorium, geofysiklaboratoriet och systematiska mineralvetenskap-petrologi laboratorium. 1973 delades Naturvetenskapliga fakulteten in i Geologiska skolan och Biologiska institutionen.


Geologiska skolan grundades 1973, enligt kungligt dekret 290 / 5-4-1973, och var bemannad av akademiker vid Naturvetenskapliga skolan. År 1983 delades skolan för geologi in i avdelningar som samordnar undervisning och forskning och erbjuder program som utbildar studenter i en mängd olika discipliner relaterade till deras huvudområde. Antalet kurser som erbjuds ökade ytterligare efter att nya laboratorier grundades. Paleontologimuseet och Mineralogi- och petrologimuseet, Seismologiska Station och Mount Olympus Meteorological Center ingår också i Geologiska skolan.


Skolan säkerställer att eleverna ges fullständig och omfattande utbildning inom ett stort antal ämnen inom geovetenskap, såsom industriella mineraler och bergarter, geografiska informationssystem, geotermi, geofysik, geokemi, tillämpad geologi, sedimentologi, klimatologi och meteorologi, Ekonomisk geologi, fossil bränsle, mineralologi, paleomagnetism, paleontologi, miljögeologi, miljögeokemi, petrologi, seismologi, Stratigrafi, strukturgeologi, teknisk geologi, hydrogeologi, fysisk geografi, oceanografi. Datorkurser och kurser relaterade till digital teknik erbjuds också till studenter. Undervisnings- och forskarutbildningen på skolan är erfaren, högkvalificerad och starkt engagerad i undervisning och forskning.

Skolan för geologi är bland de första tio skolorna vid Aristoteles universitet i Thessaloniki för att locka forskningsfinansiering från ett brett spektrum av källor. Under årens lopp har Geologiska skolan lyckats nå sina mål, erbjuda högkvalitativ utbildning, stärka forskningen och bidra till samhället och samhället på alla möjliga sätt.

Platser

Thessaloniki

Address
Aristotle University of Thessaloniki
Faculty of Sciences
School of Geology

54124 Thessaloniki, Thessaloniki, Grekland

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium