Läs den officiella beskrivningen

Utrymme under SpaceUnder fokuserar på korsningen mellan arkitektur och konst. En internationell multiplattform som behandlar teoretiska och praktiska metoder som ifrågasätter arkitekturens roll idag. Genom artiklar, intervjuer, konventioner, projekt och workshops, SpaceUnder syftar till att omdefiniera och kontextualisera gränserna för arkitektur och dess anslutningar med andra kreativa discipliner. Space Under organiserar internationella tvärkulturella konventioner, workshops, och samarbetsprojekt för att ta itu med och förstärka just dessa skärningspunkter mellan kreativa områden. Med fokus på tvärvetenskapliga metoder och forskning, olika experter, från olika yrkesbakgrund uppmanas att samarbeta.

Skolan erbjuder också: