Läs den officiella beskrivningen

För över 200 år RCSI har spelat en viktig roll i medicinsk utbildning i Irland. Grundades 1784 för att utbilda kirurger, idag kollegiet ger omfattande utbildning inom vårdyrken på grund-och forskarutbildningsnivå.

Grundutbildning Den medicinska skolan i RCSI är ett av världens ledande internationella medicinska skolor och är den största medicinska skolan i Irland. Kollegiet ger också grundutbildning i farmaci och sjukgymnastik.

Påbyggnadsutbildning RCSI levererar forskarutbildning och utbildning genom Området för radiologi, Tandvård, Sport & Exercise Medicine, Högskolan för forskarstudier, Institutet för ledarskap och National Surgical Training Centre.

Forskningsinstitut Den RCSI Forskningsinstitut är en av Irland'S främsta forskningscentra. RCSI har åtagit sig att utföra en hög forskningsaktivitet, att kommersialisera immateriella rättigheter som härrör från sin forskning, och att utveckla samarbets kopplingar till industrin, utbildnings-och forskningsinstitutioner, både nationellt och internationellt.

International Mer än 60 länder är representerade på RCSI'S internationella studentkroppen. Kollegiet har en stark internationell närvaro med skolor i Malaysia, Dubai och en Högskolan i Bahrain. Den Royal College of Surgeons i Irland är oberoende, internationell och progressiv.

För tillfället finns inga program att visa

Vänligen förfina sökningen ovan, kolla in våra populära kategorier nedan eller gör en sökning på nyckelord.


... or simply by choosing your degree: