University Centre of the Westfjords

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Högskolan i Westfjords är en ideell organisation som bildades i mars 2005. Den har 40 grundare, inklusive alla landets högskolor. Centrumet startade sin verksamhet i Vestrahus i Ísafjörður i januari 2006. Samma byggnad finns bland annat av Marinforskningsinstitutets, Islands, Islands, Islands laboratorier och det isländska snöforskningscentret. Westfjords Regional Development Center ligger också här, och alla de organisationer som är representerade i byggnaden delar gemensamma mottagningsfaciliteter.

Universitetscentret erbjuder ett internationellt inriktat, tvärvetenskapligt masterprogram i Kust- och marinförvaltning, som undervisas på engelska. Programmet förbereder eleverna att engagera sig med en av de mest övertygande och viktiga ämnena idag: naturresurshantering och utnyttjande. Programmet lärs i tre veckors moduler, och varje modul erbjuds också som en kortsiktig kurs.

Centret hjälper också universitetsstuderande och lärare från utanför området för att etablera kontakter på västfälten. Centret ger information om regionen som ett intressant alternativ och forskningsområde och hjälper studenter och forskare i deras arbete med forskningsprojekt på Westfjorden.

Platser

Ísafjörður

University Centre Of The Westfjords

Address
Sudurgotu 12,

400 Ísafjörður, Island
Telefon
+354 450 3040

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium