Canadian Southern Baptist Seminary & College

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Om den kanadensiska södra baptistens seminarium och högskolan

82308_CSBS-Banner-Picture.jpg

I mer än tre årtionden har vi fått till uppgift att utbilda och teologiska utbildning av pastorer och andra kyrkliga arbetare för att de ska lyda vår Herre Jesu Kristi Kommission i och genom lokala kyrkor över hela världen. För det ändamålet arbetar vi för att ge våra elever utbildning för ministeriet som är både bibliskt korrekt och relevant för vårt sammanhang. Vi tror att det inte räcker för oss att bara ge kunskap.

Det är vår vision att träna Gudskallade män och kvinnor för tjugoförsta århundrade ledarskap på tuffa ställen. Vi vill i nästa generations ledare främja en önskan att gå på svåra ställen och att möta de utmaningar som står inför oss där.

När vi inleder de kommande årtiondena av ministeriet tror vi att skolans arbete aldrig har varit mer kritiskt. Den lilla gruppen kyrkor som började skolan har vuxit till väl över 350 kyrkor idag, med en ihärdig vision att bli 1000 kyrkor på mindre än fem år. Vår skola spelar en nyckelroll för att uppnå den visionen. Året över året Gud skickar ut fler alumner till regioner i Kanada från Stilla havet till Atlantkusten och norrut mot våra expansiva områden.

Kyrkan-plantering visionen av den kanadensiska nationella baptistkonventionen har grundligt fångat många studenters fantasi, och de vågar våga ta sig in på Canadas tuffa platser för Kristi skull och utvidgningen av hans rike. Och förutom våra alumner som tjänstgör i Kanada har vi andra alumner som har spridit sig till regioner runt om i världen, som tjänar som missionärer. Missionären som blev infunderad i vår skola vid vår start har resulterat i akademiker som valt att lämna Kanada för att gå till platser som är tuffare.

På CSBS

Eftersom vår skola försöker engagera sig i Kanada, får studenterna många möjligheter att delta i ministeriet som en del av deras utbildning.

Med ett lågt förhållande mellan elev och lärare, CSBS

Kom och se vad Gud kunde ha på sitt hjärta för dig på den kanadensiska syddopbaptistens seminarium

Vår tro och trosförklaring är nära kopplad till CNBC.

Rådgivande rådet

James Teel initierade ett rådgivande råd för skolan. Denna grupp, som består av kanadensare och amerikaner, har varit en värdefull vän av seminariet genom bön, marknadsföring, insamling och gemenskap. Gruppen har fluktuerat i medlemskap genom åren med en genomsnittlig storlek på 30.

trustees

Seminarieförvaltare ger en viktig koppling mellan seminariet och kyrkorna i den kanadensiska konventionen om södra baptister. Förvaltare väljs av budbärare från kyrkorna vid årliga möten i konventet. De väljs för fyra ettåriga villkor och har ansvaret att hjälpa skolan att uppnå sina mål, politik och vision. Förvaltningsstyrelser består av sju män och kvinnor. De möts två gånger årligen och rapporterar direkt till den nationella ledningsstyrelsen för den kanadensiska konventionen om södra baptister. Sex seminarier har fungerat som förvaltare i skolan.

Vår historia

Stående på en kulle med utsikt över Cochrane, Alberta finns en staty av en cowboy på sin häst. Statyn har titeln "Men of Vision" och byggdes till minne av de tidiga pionjärerna som etablerat området som en ranchoperation på 1880-talet som fortsätter fram till idag.

På en annan kulle med utsikt över Cochrane står det kanadensiska södra baptistens seminarium

Platser

Cochrane

Address
200 Seminary View
T4C 2G1 Cochrane, Alberta, Kanada

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium