University Of Rijeka - Faculty of Economics and Business

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Om fakulteten

Fakulteten för ekonomi och näringsliv i Rijeka grundades i mitten av 1961. Med första föreläsningar från och med 1 november 1961 har fakulteten utbildat ekonomiska experter speciellt för att förbättra den ekonomiska utvecklingen i kroatiska Littoral och Istrien. Fakulteten flyttades 2001 till den nya adressen till I. Filipovića 4, Rijeka.

Sedan läsåret 2005/2006 bedriver fakulteten för ekonomi och näringsliv vid universitetet i Rijeka (EFRI) universitetsstudier i linje med Bologna-deklarationen för studieprogram för ekonomi och företagsekonomi. Samtidigt som fakulteten har utvecklat studierna har fakulteten antagit en internationellt erkänd modell 3 2 3, så att studenten efter avslutad treårig universitetsutbildningsstudie erhåller titeln kandidatexamen i ekonomi, som följs av ett tvåårigt utbildningsprogram, och efter examen får studenterna en magisterexamen. Därefter leder en slutförande av en treårig doktorandstudier till en akademisk titel på en doktorsavhandling.

Det stora antalet utländska universitet, som fakulteten har undertecknat avtal om samarbete på olika områden, antalet besökande professorer involverade i undervisningen och antalet fakultetets lärare som bor på utländska universitet samt det ökande antalet inkommande och utgående studenter inom mobilitetsprogrammen visar den nuvarande volymen för fakulteten för ekonomi och näringslivs deltagande i det internationella högskolan och forskningsområdet.

ackrediteringar

Vi lever upp till högsta kvalitetsstandarder, och våra program är ackrediterade av olika program och vår institution deltar i olika medlemskap.
Vi är engagerade i skapandet av nytt innehåll och kunskapsöverföring till ungdomar som snart kommer att göra bra saker inom fältekonomin. Därför tror vi att ett engelska undervisat studieprogram på båda nivåer (grundutbildning och examen) måste vara mycket billigare för alla studenter. Således justerade vi vår kursavgift i enlighet med detta. I den meningen är vi övertygade om att vi följer rätt väg med tanke på att våra studenter gör bra resultat i olika projekt. Dessutom behåller våra tidigare studenter (medlemmar i vår ALUMNI) ledande befattningar i många företag och institutioner.

UPPDRAG

I den internationella verksamheten och den vetenskapliga miljön, och i samarbete med samhället, genom att utbilda och utveckla entreprenörsorienterade och socialt ansvarsfulla ledare, chefer och forskare, bidrar vi till utvecklingen av samhälle och vetenskap.

SYN

Integration i det europeiska området för högre utbildning och europeiskt forskningsområde ledsaget av överväldigande stöd till utvecklingen av ekonomin. Integration kan ses genom studiernas kompetens, studentutbyte, akademisk och administrativ personal, gemensamma internationella studier och forskningsprojekt. Utlåningsstöd till ekonomin uppnås genom att utarbeta användbara utbildningsprogram för ekonomin, gemensamma, ömsesidigt fördelaktiga forskningsprojekt samt den omfattande införandet av studentkapacitet. Fakulteten kommer att erkännas som ett eftertraktade och tillförlitliga högre utbildningsinstitut, en partner med ekonomin samt med andra nationella och internationella vetenskapliga och utbildningsinstitut och studenter. Fakulteten ska vara en institution som kontinuerligt kommer att utveckla och förbättra sina studier, forskning och personal.

Platser

Rijeka

Address
Ivana Filipovića 4
51000 Rijeka Croatia

Rijeka, Primorje-Gorski Kotar län, Kroatien

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium