Read the Official Description

Det amerikanska universitetet i Malta är ett privat, ackrediterat amerikanskt liberalistiska universitetMalta . Vi är engagerade i att tillhandahålla en högkvalitativ utbildning som ger våra studenter och ger dem den kompetens som krävs för att komma ut i världen för att kunna bidra med globala medborgare och ledare i deras yrkesmässiga och personliga liv. Intellektuell undersökning, forskning och vår betoning på att ge tillbaka till samhället där vi bor är alla hörnstenar i vår pedagogiska filosofi här på AUM . ydt

Uppdrag

Det amerikanska universitetet i Malta är ett privat amerikanskt liberalistiska universitet som är inriktat på högre utbildning och forskning enligt högsta internationella standarder. Våra examensprogram, forskning och service till samhället förvandlar liv och tjänar samhället genom att utbilda, skapa kunskaper och sätta kunskaper i arbete i en global miljö.

Syn

The American University of Malta utbildar en mångsidig studentkår för att bli ansvarig globala medborgare och framtida ledare i en akademiskt utmanande lärmiljö. Vi strävar ständigt efter att upprätthålla och förbättra kvaliteten i undervisning, forskning, offentlig service och ekonomisk utveckling.

Programs taught in:
Engelska
American University of Malta
Address
American University of Malta Triq Dom Mintoff Bormla, BML 1013
Cospicua, Malta
Webbplats
Telefon
+356 2169 6970