Autonomous University of Nayarit

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Det Autonomous University of Nayarit , är en offentlig institution som är engagerad i omfattande utbildning av gymnasieelever och högre studenter, generering, bevarande och spridning av kunskap från alla kunskapsområden, samt utvidgning av tjänster, marknadsföring av kultur och konstnärliga manifestationer; med en hög känsla av socialt ansvar, principer och universitetsvärden för utvecklingen av ett hållbart, mer rättvist, rättvist och demokratiskt samhälle.

Det Autonomous University of Nayarit erkänns på nationell nivå för sin kvalitet 2022 som en institution som är öppen för förändring, innovativ, transparent, demokratisk, inkluderande och socialt ansvarig för sin funktion som det högsta studiehuset i staten, som utbildar yrkesverksamma med djup disciplinär kunskap och en solid medvetenhet om deras arbete som medborgare, kunskapsgenerator, kulturens spridare och främjande av den fria diskussionen om idéer, dess offentliga och autonoma natur symboliserar två transcendentala referenser av dess verksamhet och gör dess uppdrag till stor del möjligt .

Platser

Tepic

Address
63155 Tepic, Nayarit, Mexiko

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium