Read the Official Description

Välkommen till Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB)

ESSB är hem till en stor mångfald av studier och vetenskapliga discipliner: offentlig förvaltning, pedagogiska vetenskaper, psykologi och sociologi. Dessutom är Erasmus University College, IHS och två forskningsinstitut RISBO och DRIFT kopplade till fakulteten. Vår utbildning är liten och baserad kring problembaserad lärande (PBL). Att vara kopplad till det professionella området är ett annat kännetecken för våra studieprogram.

Dekanus

Det slutliga ansvaret för fakultetsnämnden och ledningen för Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB) ligger hos dekanen. Dekanen stöds av sin personal, som består av dekan, en studentmedlem, fakultetschefen och utbildnings- och forskningsrådets policyrådgivare. Sedan den 1 september 2015 är denna personal sammanställd enligt följande:

 • Prof.Dr. VJJM Bekkers (dekan)
 • Mw.dr. Amph. de Jong (fakultetschef)
 • Mw. J. Dekkers-de Leeuw Civilingenjörsforskning
 • DHR. MGJM Adriaans MSc (Policy Advisor Utbildning)
 • DHR. B. Looije (företagskontrollör)
 • Mw. Nicky van de Lagemaat (studentmedlem)

Fakultetsrådet

Vid viktiga fakultetsfrågor kontakta dekan med fakultetsrådet. Fakultetsrådet fungerar också som medbeslutande organ på fakultetsnivå. Fakultetsrådet består av 50% av studenterna och 50% av ESSB: s anställda.

Organisationskomponenter

Fakulteten har följande kapacitetsgrupper, där den akademiska personalen och support- och förvaltningspersonalen är inrymda:

 • Institutionen för offentlig förvaltning och sociologi. Ordförande: prof.dr. RJ van der Veen
 • Psykologiska institutionen, Utbildning
 • Erasmus högskola. Dekan: prof.dr. MA Frens

Utbildnings- och forskningsdirektörer

Utbildningen och forskningen inom offentlig förvaltning, psykologi, sociologi och pedagogiska vetenskaper är inrymd i program. Förvaltningen över dessa program ligger hos utbildnings- och forskningsdirektörerna. För närvarande är följande styrelseledamöter på plats:

Offentlig förvaltning - Sociologi

 • Utbildningschef: prof.dr. M. Haverland
 • Forskningsdirektör: prof.dr. PA Dykstra

Psykologi - Pedagogiska vetenskaper

 • Utbildningsledare: dr. AACM Smeets
 • Forskningsdirektör: prof.dr. PJ Prinzie

Fakultetskontoret

Allt stöd och ledningspersonal som inte arbetar specifikt för ett vetenskapligt område är inrymt i fakultetsbyrån. Fakultetskontoret är ledt av fakultetschef: mw.dr. Amph. de Jong.

Gemensamt beslutsfattande

Gemensam beslutsfattande innebär att olika intressenter kan delta i diskussioner om viktiga ämnen. På ESSB-studenterna, antingen i en grupp eller individuellt, kan de gå med i diskussioner med professorer och anställda vid Erasmus School of Social and Behavioral Sciences för att representera studenter och deras åsikt. Eleverna är aktiva i gemensamma beslutsprocesser på olika nivåer och överför deras idéer och klagomål.

Denna del av webbplatsen ger information om de olika möjligheterna att delta i gemensam beslutsfattande vid ESSB, hur detta organiseras och var ska man gå till vid ett klagomål om utbildningen.

Det finns olika gemensamma beslutsfattande organ

 • Utbildningskommittéer
 • Fakultetsrådet
 • Universitetsrådet
 • Studentmedlemmar i styrelsemedlemmarna
 • Studentledamot i ledningsgruppen

Fakultetens rådgivande organ

Ovan nämnda organ och intressenter är representerade i fakultetens rådgivande organ (förkortning på nederländska: FSO). Under ett möte möts företrädare för de olika gemensamma beslutsorganen för ESSB för att diskutera frågor som rör utbildning. Kommissionären Utbildning av studentförening Cedo Nulli är ordförande för detta möte. Han eller hon förordar fakultetens rådgivande organ och stimulerar gemensamt beslutsfattande.

Under mötet diskuteras frågor som rör utbildning som kan vara av intresse för studenter. Alla intressenter diskuterar aktuella angelägenheter, utbyter information och försöker lära av varandra.

Vidare vidarebefordras alla de klagomål som Cedo Nulli samlar in till den gemensamma beslutsfattande organet som är mest lämpad att hantera det specifika klagomålet. För mer information om klagomål, se avsnittet "Klagomål" på webbplatsen.

Historia

Samhällsvetenskapliga fakulteten 1963 -

Det är viktigt att spela in och berätta om samhällsvetenskapliga fakultets historia *. Således kan fakultets nuvarande situation förstås och organisationens minne bevaras. Sedan fakulteten grundades 1963 har fakultetshistoria skrivits ner två gånger. Första gången var när fakulteten firade sin 40-årsjubileum. Festen för femtioårsdagen av fakulteten var det andra tillfälle som fakultetshistoria publicerades.

* Den 1 september 2017 är fakultets namn Erasmus School of Social and Behavioral Sciences.

Programs taught in:
Engelska
Holländska

Skolan erbjuder också:

Magisterexamen

Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Under programmet får du fördjupad kunskap om samhällsproblem och utmaningar från offentliga organisationer. Du kommer att kombinera teorier om offentlig förvaltning, orga ... [+]

Studieprogram

Det här utmanande tvååriga forskarutbildningsprogrammet fokuserar på nyckelfrågor inom offentlig förvaltning och organisationsteori.

Under programmet får du fördjupad kunskap om samhällsproblem och utmaningar från offentliga organisationer. Du kommer att kombinera teorier om offentlig förvaltning, organisationsvetenskap och ledning med djup utbildning i forskningsmetoder. Det finns fokus på de utmaningar som regeringarna idag står inför, som medi-sering, åldrande, minskande förtroende för regeringen och samhällelig fragmentering. Utmaningar inom offentliga organisationer analyseras, såsom ledningsprofessionella konflikter och riskens roll när innovationer. Efter att ha erhållit den här forskningsmästaren är du ett steg före andra arbetssökande när du ansöker om positioner inom forskning, rådgivning eller rådgivning.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
2 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Denna specialisering betonar organisationspsykologi och rollen av känslor i moderna organisationer. Vidare undersöks nya metoder inom personalval i detta program. ... [+]

Studieprogram

Denna specialisering betonar organisationspsykologi och rollen av känslor i moderna organisationer. Vidare undersöks nya metoder inom personalval i detta program.

Psykologins läroplan består av en serie moduler eller kurser. Varje kurs omfattar ett specifikt psykologiskt tema. Alla aktiviteter som du kommer att genomföra under kursen, dvs föreläsningar, handledning, praktiska möten och uppdrag, är relaterade till detta tema. Magisterprogrammet består av tre kurser där du studerar ämnena i specialiseringen av arbets- och organisationspsykologi och en kurs i statistik.

Under andra terminen, från och med februari, kommer du att genomföra en empirisk studie och skriva din magisterexamen. Dessutom är det i vissa fall möjligt att genomföra en praktikperiod under masterprogrammets termin.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Detta magisterprogram handlar om att hantera komplexa samhällsutmaningar i den offentliga sektorn och hur man styr nätverket för de berörda aktörerna för att lösa onda pr ... [+]

Studieprogram

Detta magisterprogram handlar om att hantera komplexa samhällsutmaningar i den offentliga sektorn och hur man styr nätverket för de berörda aktörerna för att lösa onda problem.

Utbildningsform

Programmet ger fördjupade teoretiska moduler, samt en serie av Governance Labs som erbjuder möjligheter att lära och öva vetenskapliga och ledande färdigheter i verkliga inställningar. Inspirerande gästföreläsningar från experter på området möjliggör överföring av kunskap och erfarenhet. En forskningsdesignkurs förbereder dig för att skriva en magisteruppsats. I den här avhandlingen demonstrerar eleverna sin kunskap och färdigheter att analysera och utforma nätverksstrategier för styrning som handlar om faktiska, komplexa samhällsutmaningar.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Om du är intresserad av hur algoritmer kan vara rasistiska, hur din smartphone är ett politiskt objekt, eller hur klimatförändringen blir ett problem för en växande befol ... [+]

Studieprogram

Om du är intresserad av hur algoritmer kan vara rasistiska, hur din smartphone är ett politiskt objekt, eller hur klimatförändringen blir ett problem för en växande befolkning, är detta masterprogram för dig!

De flesta av dagens stora problem, till exempel klimatförändringar, rasism eller automatiserad teknik, är inte begränsade till traditionell parlamentarisk politik, utan spelar ut inom det offentliga området för (online) media, sociala rörelser, expertis, aktivism och politik. Detta masterprogram gör att du kan förstå hur sådana problem blir offentliga problem. Det ger dig verktyg för att navigera och mäklare komplexa problem, att utveckla ditt eget engagemang med dem och att ingripa i dem.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

I en unik inlärningsmiljö kommer du att undersöka kognitiva och känslomässiga processer i hjärnan. Psykologins läroplan består av en serie moduler eller kurser. Varje kur ... [+]

Studieprogram

I en unik inlärningsmiljö kommer du att undersöka kognitiva och känslomässiga processer i hjärnan.

Psykologins läroplan består av en serie moduler eller kurser. Varje kurs omfattar ett specifikt psykologiskt tema. Alla aktiviteter som du kommer att genomföra under kursen, dvs föreläsningar, handledning, praktiska möten och uppdrag, är relaterade till detta tema. Magisterprogrammet består av tre kurser där du ska studera ämnena i specialiseringen av Brain and Cognition och en kurs i statistik.

Under andra terminen, från och med februari, kommer du att genomföra en empirisk studie och skriva din magisterexamen. Vänligen klicka på en av kurserna i programöversikten nedan för att se kursbeskrivningarna.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Magisterprogrammet International Public Management and Policy fokuserar på den alltmer internationella karaktären av offentlig förvaltning och offentlig policyutformning. ... [+]

Studieprogram

Magisterprogrammet International Public Management och Policy fokuserar på den alltmer internationella karaktären av offentlig förvaltning och offentlig policyutformning.

Många kollektiva problem i våra tider, som klimatförändringar, terrorism, korruption, fattigdom och ojämlikhet, har en internationell karaktär. För att effektivt hantera dessa och liknande problem måste medborgarna öka sin egen kapacitet genom lagstiftnings- och administrativ reform. Dessutom behöver de lära av varandra och samarbeta i internationella organisationer som FN och Europeiska unionen.

Hur kan globala problem som fattigdom och klimatförändringar hanteras?

Magisterprogrammet International Public Management and Policy (IMP) är ett ettårigt kandidatprogram som stimulerar studenter att bli medveten om den alltmer multinationella och internationella karaktären av offentlig förvaltning och offentlig policy. Det ger dem vetenskapliga teorier, koncept och verktyg som behövs för att analysera denna internationella och flera nivå miljö. Dessutom utrustade den dem med kunskaper och erfarenheter som är relevanta för offentliga karriärer med en internationell dimension.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Läroplanen för magisterprogrammet Klinisk psykologi består av en serie kursperioder. Under första halvåret täcker varje kursperiod ett så kallat block och en praktisk trä ... [+]

Studieprogram

Denna specialisering fokuserar på psykopatologi inom vuxna, med det vetenskapliga tillvägagångssätt som ett centralt element.

Läroplanen för magisterprogrammet Klinisk psykologi består av en serie kursperioder. Under första halvåret täcker varje kursperiod ett så kallat block och en praktisk träning. Varje block täcker ett specifikt psykologiskt tema. Alla aktiviteter som du kommer att genomföra under denna period, dvs föreläsningar, handledning och uppdrag, är relaterade till detta tema. Dessutom inkluderar varje kursperiod praktisk träningsutbildning.

För den praktiska kompetensutbildningen erbjuder masterprogrammet klinisk psykologi två olika spår: "Research Training Track" och "Clinical Training Track". Du måste välja en av dem. OBS: två är inte ett alternativ. Vänligen ange din preferens när du ansöker. Upptagningskriterierna skiljer sig inte åt för båda spåren.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Är du intresserad av ungdomar, familjer och skolor med flera och komplexa urbana problem? Bli en policy maker, konsult eller forskare genom att skriva in magisterprogramm ... [+]

Studieprogram

Denna specialisering behandlar de viktigaste frågorna som för närvarande är relevanta inom utbildning: pedagogiska innovationer, bedömning och testning och den växande mångfalden i bakgrunden för eleverna.

Läroplanen för varje pedagogisk vetenskap specialiseras av en serie temanelaterade kurser. Alla aktiviteter under kursen, dvs föreläsningar, handledning, praktiska möten och uppdrag, är specifikt inriktade på detta tema. Varje kurs består av en teoretisk del (kunskap) och en praktisk del (färdigheter).

Tänk på att följande läroplan representerar det aktuella läsåret. Justeringar av läroplanen och beskrivningar av kurser kommer att läggas till under året. En slutlig läroplan kan ses under våren av det aktuella läsåret.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Förhållandet mellan politik och samhälle har förändrats dramatiskt. I detta magisterprogram strävar vi efter att förstå orsakerna ... [+]

Studieprogram

Förhållandet mellan politik och samhälle har förändrats dramatiskt. I detta magisterprogram strävar vi efter att förstå orsakerna

Utbildningsform

Varje kärnkurs består av en serie föreläsningar och småskaliga tutorials. Föreläsningarna presenterar huvudteoretiska och empiriska insikter om kursens ämne. I tutorials lär man sig att analysera och tillämpa dessa insikter genom att diskutera och presentera olika uppdrag i små grupper.

Tillval

Programmet innehåller några valfria ämnen i kvarter 2, men valfria ämnen kan också väljas från kurser som erbjuds i andra masters specialiseringar inom sociologi.

Observera att valfria endast äger rum när mer än 12 studenter är inskrivna. Vid lägre antal anmälningar avbryts valfria val och du blir ombedd att anmäla dig till ett annat valfritt.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Om du undrar hur människor kan lära sig och utföra optimalt, är detta masterprogram det rätta valet för dig. Psykologins läroplan består av en serie moduler eller kurser. ... [+]

Studieprogram

Om du undrar hur människor kan lära sig och utföra optimalt, är detta masterprogram det rätta valet för dig.

Psykologins läroplan består av en serie moduler eller kurser. Varje kurs omfattar ett specifikt psykologiskt tema. Alla aktiviteter som du kommer att genomföra under kursen, dvs föreläsningar, handledning, praktiska möten och uppdrag, är relaterade till detta tema. Magisterprogrammet består av tre kurser där du studerar ämnena i specialiseringen av psykologi för mänsklig inlärning och prestation och en kurs i statistik.

Under andra terminen, från och med februari, kommer du att genomföra en empirisk studie och skriva din magisterexamen. I vissa fall är det möjligt att göra en praktikperiod under den här terminen i magisterprogrammet.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Varför ökar sociala klyvningar i samhället? Detta masterspår erbjuder insikter på orsaker och konsekvenser av social ojämlikhet, och belyser sätt på vilka socialpolitik k ... [+]

Studieprogram

Varför ökar sociala klyvningar i samhället? Detta masterspår erbjuder insikter på orsaker och konsekvenser av social ojämlikhet, och belyser sätt på vilka socialpolitik kan minska den.

Curriculum

Programmet består av 60 högskolepoäng. Tre kärnkurser och en avhandling lägger tillsammans upp till 45 högskolepoäng inriktade på masterprogrammets specialisering Sociala ojämlikheter. De återstående 15 högskolepoängen ägnas åt en metodkurs och ett valfritt. Vänligen klicka på en av kurserna i programöversikten nedan för att se kursbeskrivningarna.

Tillval

Programmet har ett elektivt i block 2, men ett valfritt kan också väljas från kurser som erbjuds i andra masters specialiseringar inom sociologi.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Programmet erbjuder en varierad uppsättning kurser (obligatorisk och elektiv), seminarier, arbetsgrupper sessioner och en serie gästföreläsningar av internationellt kända ... [+]

Studieprogram

Programmet erbjuder en varierad uppsättning kurser (obligatorisk och elektiv), seminarier, arbetsgrupper sessioner och en serie gästföreläsningar av internationellt kända forskare. Vidare ska du genomföra ditt eget forskningsprojekt där du ska tillämpa teorier och sociala vetenskapliga metoder för att undersöka frågor kring stadsstyrning.

Utbildningsform

Programmet ger kurser och träning i verkliga inställningar som ger möjlighet att lära och öva vetenskapliga och ledande färdigheter. Den innehåller en mängd olika undervisningsmetoder som syftar till interaktionen mellan lärare och studenter, mellan studenter och utövare och mellan studenter själva.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Vilka är möjligheterna att hantera migrationsflödena? Hur förhindrar diskriminering och främjar interaktion och sammanhållning i kulturellt olika samhällen? Magisterprogr ... [+]

Studieprogram

Vilka är möjligheterna att hantera migrationsflödena? Hur förhindrar diskriminering och främjar interaktion och sammanhållning i kulturellt olika samhällen?

Utbildningsform

Magisterprogrammet Styrning av migration och mångfald erbjuder state-of-the-art kurser och utbildning ges av dedikerade forskare från fem akademiska discipliner. Under kurserna stimuleras interaktion mellan studenter och mellan studenter och professorer.

Under kursen organiseras flera besök på plats för att engagera sig i förstahands erfarenheter av styrningsproblem. Under de senaste åren har vi bland annat besökt den internationella organisationen för migration (IOM) öppnar externt, Essalam MosqueOpens externa och ett asylsökande centrum.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Varför migrerar folk? Hur integrerar invandrare i mottagarländerna, eller ibland misslyckas med att göra det? Denna specialisering fokuserar på sociologiska teorier och f ... [+]

Studieprogram

Varför migrerar folk? Hur integrerar invandrare i mottagarländerna, eller ibland misslyckas med att göra det? Denna specialisering fokuserar på sociologiska teorier och forskning om internationell migration.

Utbildningsform

Magisterprogrammet Styrning av migration och mångfald erbjuder state-of-the-art kurser och utbildning ges av dedikerade forskare från fem akademiska discipliner. Under kurserna stimuleras interaktion mellan studenter och mellan studenter och professorer.

Curriculum

Förutom den allmänna delen med obligatoriska disciplinära kurser följer du spårspecifika kurser. De allmänna och spårspecifika delarna omfattar vardera 50% av masterprogrammet. Nedan hittar du läroplanen för det sociologiska spåret som erbjuds av alt = "Erasmus University Rotterdam.... [-]

Nederländerna Rotterdam
September 2019
Heltid
1 år
Campusstudier
Läs mer på svenska
Erasmus University Rotterdam
Address
Erasmus Universiteit Rotterdam Faculteit der Sociale Wetenschappen Mandeville Building, T15-19 Postbus 1738 3000 DR Rotterdam
Rotterdam, South Holland, Nederländerna
Webbplats
Telefon
+31 10 408 1111