Läs den officiella beskrivningen

Fontys är ett av de största högskolorna i tillämpad vetenskap i Nederländerna och erbjuder en mängd olika kandidatexamen på engelska. Vi har det största antalet internationella studenter än något annat universitet i Nederländerna, med studenter på över 80 nationaliteter från hela världen.

Trots de stora studentnumren är utbildningen vid Fontys organiserad i liten skala. I Fontys är internationalisering en nyckelfråga. Vi erbjuder engelskspråkig utbildning till utländska studenter som vill följa kompletta kursprogram och / eller till utländska studenter som besöker oss som utbytesstudenter. Kvalitet är nyckelfunktionen i Fontys vision. Vi strävar efter att uppnå en kvalitetsnivå som kommer att matcha alla högre utbildningsinstitutioner i det europeiska sammanhanget.

Fontys fokuserar särskild uppmärksamhet på de parametrar som är nödvändiga för att säkerställa en jämn utveckling av studier, såsom studie karriärövervakning, coaching och ett kompis-system, utbildnings- och undersökningstider, feedback om bedömningar och uppdrag, studieregistrering, informationsutbyte och tillgänglighet av lärare.

Vi strävar efter att vara en utbildningsinstitution som "inspirerar till tillväxt genom stöd

Vilka vi är

Fontys ger utbildning och forskning. Som ett stort universitet är vi det största offentliga kunskapsinstitutet i södra Nederländerna. Fontys vill vara en innovationsmotor genom att länka sin utbildning och forskning till innovationsprocesser inom och utanför regionerna. Fontys har stor inverkan på grund av sin utbildning och forskning i nästan alla samhällssektorer. På grund av vår representation i nyckelpositioner i nästan alla branscher kommer alla som bor och arbetar i södra Nederländerna direkt eller indirekt i kontakt med Fontys. Vi utbildar stora grupper av begåvade unga vuxna i många yrken. Efter träningen möter vi dem som kollegor, som praktikanter, som partners i samarbete och / eller forskning eller som yrkesverksamma som vill berika eller fördjupa sina kunskaper.

Vår organisation är i gott skick. Studenter och anställda är nöjda och ger oss "sju minus" respektive "sju plus". Fontys är ekonomiskt hälsosamt och kvaliteten på vår utbildning är också i god ordning. De grundläggande kvaliteter som vi kräver av oss är hållbart förankrade i kontrollen och medföljande utvärderingscykler. Vi betraktar oss som en kunskaps- och innovationspartner för regioner och yrkesområden.

Utbildningsvision

Den tekniska, samhälleliga och ekonomiska utvecklingen påverkar och förändrar världen runt oss, nu och i framtiden. Fontys levererar ett viktigt bidrag till dessa nödvändiga förändringar genom att möta mer än behoven hos studenten och framtida värld. Vår betydelse ligger också i vår effekt på genomförandet av samhällsförändringar - regional, nationell och internationell. Vårt mervärde ligger i vår proaktiva roll - i gemensamt utformande och utveckling av ett hållbart och rättvist samhälle.

Vi levererar detta mervärde genom att länka talangsutveckling för att förändras inom samhällssektorer och arbetsområden. Vår funktion som ett öppet kunskapsinstitut är att tillhandahålla formen genom att koppla utbildning och forskning till aktuella samhällsfrågor. Således bidrar vi till innovation inom arbetsområdet, det professionella sammanhanget och de sociala sektorerna. Vi bildar de regionala, nationella och internationella agendorna i samarbete med våra arbetsmarknadsparter. Vi är proaktiva och framtidsorienterade så att vi kan få den nödvändiga inverkan på samhället, idag och i framtiden.

Vi levererar detta mervärde genom att investera i talanger. För oss är talang en personlig naturlig förmåga eller egenskap som gör att du kan bidra till samhället. Talent tillåter människor att använda sina styrkor. Fontys är där för alla som vill upptäcka och utveckla sina talanger på högre yrkesnivå och alla som vill fortsätta sin professionella utveckling. Vi erbjuder utrymme för all kulturell och social bakgrund.

Vår ambition

Kärnan i uppdraget som vi ger oss och det löfte som detta medför för elever, yrkesfält och samhälle består av två delar:

  1. Vi erbjuder studenter möjligheten att kunna upptäcka sina egna talanger och utvecklas till nybörjare som accepterar socialt ansvar, bidrar till innovationer inom sitt yrkesområde och fortsätter att utvecklas optimalt på egen väg.
  2. Vi arbetar med innovationer inom yrkesområdet om teman som är relevanta för regionerna. Här arbetar vi tillsammans med regeringen, instituten och företagen om forskning och utveckling för innovation i regionen och investerar i ekosystemet där studenter och anställda kan (fortsätter) professionalisera.

Fontys har en tydlig social uppgift: erbjuder inspirerande, utmanande och högkvalitativ högre yrkesutbildning och genomförande av praktisk forskning som har betydelse för samhället. Utbildning och forskning är lämpliga för aktuella och framtida frågor och behoven hos studenten, yrkesområdet och (regionalt) samhället. Vi vill formulera, prioritera, forskning och, om möjligt, lösa framtidsfrågorna gemensamt med våra partners.

Vårt uppdrag

Kvalitet är nyckelfunktionen

Fontys syftar till att vara en utbildningsinstitution som är "inspirerande tillväxt genom stöd

Kärnändamålet är att främja en organisationsövergripande mentalitet som kommer att resultera i kontinuerlig uppmärksamhet för kvalitetsförbättringar när det gäller utbildning, innehåll och processer. Fontys fokuserar på bachelorutbildning och masterexamina som finansieras av den nederländska regeringen. Utbildningen är välorganiserad och tillhandahålls i professionella utbildningsmiljöer. Fontys strävar efter att uppnå hög kvalitet, inbädda sin verksamhet solidt i samhället, samtidigt som man uppnår en ledande ställning som kunskapsinstitution, både nationellt och i dess regionala miljöer.

Kvalitet är nyckelfunktionen i Fontys vision. Fontys strävar efter att uppnå en kvalitetsnivå som kommer att matcha alla högre utbildningsinstitutioner i det europeiska sammanhanget.

Programmen undervisas på:
  • Engelska
  • Holländska

Skolan erbjuder också:


Fontys University of Applied Sciences

Detta program är utformat för nya eller nyutexaminerade från någon disciplin med liten eller ingen arbetserfarenhet som vill ha en affärs- och managementkvalificering för ... [+]

Master of Science i Business and Management (MBM) är utformad för nya och nyutexaminerade från någon disciplin med liten eller ingen arbetslivserfarenhet som vill ha en affärs- och managementkvalificering för att driva en karriär inom management på strategisk nivå.

Studiet kan slutföras inom 12 månader och ger studenterna möjlighet att studera vid två universitet i två länder: Fontys University of Applied Sciences (Nederländerna) och Plymouth University (Storbritannien). Ytterligare internationell erfarenhet kan erhållas genom att skriva din avhandling (masterprov) hos ett företag överallt på klotet.

MBM ger dig snabbhet i terminologi, tekniker och färdigheter som krävs för att bli en framgångsrik företagsledare. Det gör att du kan utveckla nyckelhantering, strategi och analytiska färdigheter, med möjlighet att specialisera sig inom ett specifikt ämnesområde relevant för din nuvarande eller framtida karriär.... [-]

Nederländerna Eindhoven Tilburg Venlo
September 2019
Engelska
Heltid
12 månader
Campusstudier
Läs mer på svenska
Fontys University of Applied Sciences

Det finns 2 valfria program Pathways - Civilingenjör i internationell logistik och Supply Chain Management (ILSCM) och MSc i internationell upphandling och Supply Chain M ... [+]

Program i korthet

Ett år, akademisk studie i 2 länder, breddar din horisont genom ett verkligt internationellt fokus i ämnena. Du kan välja mellan 2 Pathways ;

MSc i internationell logistik och Supply Chain Management (ILSCM)Civilingenjör i internationell upphandling och Supply Chain Management (IPSCM).Programmets innehåll

Term 1; September - december i Nederländerna;

Supply Chain och Production Control SystemsForskningsfärdigheter och ekonomi för internationella leverantörskedjorMaritime Finance and Business Modeling

Term 2; Januari - maj i Plymouth, Storbritannien

Logistik, Supply Chain, Systems and MethodsInternationella Supply Chain SystemsInternational Logistics ManagementInternationella inköpshantering... [-]
Nederländerna Eindhoven Tilburg Venlo
September 2019
Engelska
Heltid
12 månader
Campusstudier
Läs mer på svenska
Fontys University of Applied Sciences

FHK MA U, Tilburg, Nederländerna erbjuder den samtidiga arkitekturen. Denna mästare är samverkande, aktuell, kreativ och praktikbaserad. Medan den är grundad i den nederl ... [+]

Program

FHK MA U, Tilburg, Nederländerna erbjuder den samtidiga arkitekturen (M. Arch). Arkitektens mästare är samverkande, aktuell, kreativ och praktikbaserad. Medan den är grundad i den nederländska arkitektoniska traditionen har programmet en stark internationell inriktning. Idag är rumsliga utmaningar som arkitekterna står inför globala av naturen och kräver fortfarande kontext och platsspecifika lösningar. Huvudprogrammets mål är att utbilda arkitekter som kan kombinera design intelligens med en reflekterande attityd och praktiska och entreprenörskap. Läroplanen är kompetensbaserad och inriktad på att uppnå kompetens inom sju viktiga kompetenser (Design, Forskning, Samverkan, Kommunikation, Entreprenörskap, Organisering, Professionella färdigheter) Det pedagogiska konceptet för detta masterprogram är unikt; utbildning i samverkan med anställning i yrkesutövning. Denna samtidiga utbildning ger eleverna erfarenhet och utbildning utöver skolplanen, vilket är avgörande för deras professionella bildande som arkitektoniska designers. Dessutom är Akademin själv ett laboratorium för rumsliga uppdrag från verkliga intressenter. Våra handledare är yrkesverksamma från en mängd olika discipliner, men alla har ett starkt förhållande till övning. Design Studio är hjärtat av masterprogrammet. I studion är eleverna utbildade att tillämpa alla typer av färdigheter och metoder mot allt mer övertygande syntetiska designförslag för komplexa rumsliga problem. Studionens uppdrag är oundvikligen relaterade till dagens samhälls komplexitet och kommer att involvera sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och tekniska parametrar.... [-]

Nederländerna Eindhoven Tilburg Venlo
September 2019
Engelska
Deltid
48 månader
Campusstudier
Läs mer på svenska
Fontys University of Applied Sciences

I hjärtat av Tilburg, Holland, är Fontys högskola och utställningsstadium dedikerade till studier och utredning av kulturella utvecklingar av alla slag och för att förstå ... [+]

Vad innebär det att utföra offentligt utrymme?

I hjärtat av Tilburg, Holland, är Fontys högskola och utställningsstadium dedikerade till studier och utredning av kulturella utvecklingar av alla slag och för att förstå hur de kan skapa meningsfull förändring inom våra gemensamma utrymmen. Utan denna medvetenhet föddes det helt nya Masterprogrammet som heter Performing Public Space.

I en tid då politiska och sociala strukturer omprövas kraftigt erbjuder PPS en flexibel och innovativ miljö för att artificiellt ifrågasätta, omdefiniera och återskapa det offentliga rummet i sin bredaste bemärkelse. Genom att kombinera ett tvärvetenskapligt utbud av tillvägagångssätt, inklusive kritisk teori och andra analysmetoder, med ett lika varierat utbud av forskningsmetoder, erbjuder PPS kreativa möjligheter att utforska den världsomspännande kraften att producera arbete i det offentliga rummet.... [-]

Nederländerna Eindhoven Tilburg Venlo
September 2019
Engelska
Heltid
12 månader
Kombinerat online och på campus
Läs mer på svenska
Fontys University of Applied Sciences

Denna deltid 2 års innovativa Joint Degree Master Choreography drivs gemensamt av Codarts Arts of Arts i Rotterdam och Fontys School of Fine and Performing Arts i Tilburg ... [+]

Program i korthet

Denna deltid 2 års innovativa Joint Degree Master Choreography drivs gemensamt av Codarts Arts of Arts i Rotterdam och Fontys School of Fine and Performing Arts i Tilburg. Programmet är utformat för att stödja erfarna rörelseföretagare från en rad olika områden medan de utför forskning om frågor som initierar från sin nuvarande praxis. Kursen sker inom en läromiljö som exponerar studenter för ett brett spektrum av tillvägagångssätt, rörelsesdiscipliner och kreativa domäner samtidigt som de stöder dem i att behålla sina kontakter med sitt eget arbetsområde. Studenterna är medskapare av kursen och ansvarar för att forma innehållet i särskilda uppdrag och för att skapa en produktiv inlärningskohort med sina kamrater. Kursen genomförs i två veckors intensiv som äger rum 3 gånger om året på antingen Codarts campus i Rotterdam eller Fontys i Tilburg, som båda har full dans, teoretisk och cirkusanläggning.... [-]

Nederländerna Eindhoven Tilburg Venlo
September 2019
Engelska
Deltid
24 månader
Campusstudier
Läs mer på svenska
Fontys University of Applied Sciences

Stadsdesignerns kärnkompetens är förmågan att utforma rumsliga förhållanden som underlättar olika och dynamiska stadsprogram och stadsförhållanden med respekt för de soci ... [+]

Vad förväntas från oss

Det pedagogiska konceptet för detta masterprogram är unikt; utbildning i samverkan med anställning i yrkesutövning. Denna samtidiga utbildning ger studenterna erfarenhet och utbildning utöver skolplanen, som är avgörande för deras professionella bildande som stadsdesigners. Dessutom är Akademin själv ett laboratorium för rumsliga uppdrag från verkliga intressenter. Våra handledare är yrkesverksamma från en mängd olika discipliner, men alla har ett starkt förhållande till övning. Design Studio är hjärtat av masterprogrammet. I studiet är eleverna utbildade att tillämpa alla typer av färdigheter och metoder mot allt mer övertygande syntetiska designförslag för komplexa rumsliga problem. Studionens uppdrag är oundvikligen relaterade till dagens samhälls komplexitet och kommer att involvera sociala, kulturella, politiska, ekonomiska och tekniska parametrar.... [-]

Nederländerna Eindhoven Tilburg Venlo
September 2019
Engelska
Deltid
48 månader
Campusstudier
Läs mer på svenska
Fontys University of Applied Sciences

Master of Music vid Fontys School of Fine and Performing Arts i Tilburg, Nederländerna, är ett avancerat utbildningsprogram för högt begåvade musiker som söker karriär so ... [+]

Program i korthet

Master of Music vid Fontys School of Fine and Performing Arts i Tilburg, Nederländerna, är ett avancerat utbildningsprogram för högt begåvade musiker som söker karriär som professionell artister på det internationella konsertsteget. Den unika dimensionen av Master of Music i Fontys är den personliga komponenten: studenterna får ett tvåårigt stipendium och kan skräddarsy programmet i enlighet med deras nya karriärs behov. Studenter kan använda sitt stipendium för att ta kurser med professorer vid Fontys och även med externa professorer och artister.

Programmets innehåll

Befälhavaren erbjuder dig ett intensivt tvåårigt program. Kärnprogrammet består av internationella mästerklasser, individuella lektioner och föreläsningar om forskningsfärdigheter, kulturellt företagande, musikfilosofi och musikmarknadsföring. inriktningar: • Klassisk musik (instrumental / vokal) • Pop (instrumental / vokal) • Jazz (instrumental / vokal) • Musikteatern • Musikteori • Komposition / arrangemang (klassisk / jazz / pop) • Genomförande... [-]

Nederländerna Eindhoven Tilburg Venlo
September 2019
Engelska
Heltid
24 månader
Campusstudier
Läs mer på svenska
Address
Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven Postbus 347, 5600 AH
Eindhoven, North Brabant, Nederländerna
Address
Bs. Zwijsenstraat 11
Tilburg, North Brabant, Nederländerna
Address
Tegelseweg 255
Venlo, Limburg, Nederländerna