Maastricht University, ICIS

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

ICIS vid humanistiska fakulteten och Vetenskap, Maastricht University, grundades 1998. ICIS behandlar komplexa frågor som planeten och dess invånare. Dess mål är att bedriva forskning och erbjuda utbildning inom integrerad bedömning och hållbar utveckling. ICIS organisationen är tvärvetenskaplig; den har en mix av nationella och internationella, globaliseras, ungdomliga människor. ICIS forskare inom naturvetenskap och samhällsvetenskap arbetar tillsammans i jakten på lösningar på verkliga problem. Sådana integrativa studier innebär analys av orsakerna, effekter och de ömsesidiga kopplingarna mellan ekonomiska, miljömässiga, institutionella och sociokulturella processer i samband med en specifik miljö eller komplex fråga (t.ex. turism, hälsa, vatten, rörlighet). Dessa tvärvetenskapliga analyser kompletteras med deltagandeprocesser som involverar aktörer bildar oftast ligger till grund för utvecklingen av visioner och långsiktiga strategier. Gemensamt språk är engelska och / eller holländska. Våra gemensamma värderingar är förtroende, noggrann, transparent, flexibel och öppen för nya innovationer på hållbar utveckling. ICIS har blivit en vetenskaplig "center of excellence" i samband med integrerad bedömning av hållbar utveckling. Vid ICIS forskare av olika nationaliteter genomför teoretisk, empirisk och politiskt relevant forskning. Denna vetenskapligt forskningsprogram utgör en utmärkt grund för de program och kurser som ICIS erbjuder på kandidat-, magister och doktorandnivå. Dessutom ICIS ett nära samarbete med UM Green Office, en kropp av Maastricht University som sköts av ett team av anställda och studenter, som övervakas av högre tjänstemän, adresser gröna intressen UM anställda, UM studenter och besökare med målet att högre hållbarhetskrav inom universitetet och dess gemenskap.

Platser

Maastricht

Maastricht University

Address
ICIS – Maastricht University
P.O. Box 616
The Netherlands

6200 MD Maastricht, Limburg, Nederländerna
Telefon
+31 43 388 2222

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium