VU University Amsterdam, Graduate School of Economics and Business Administration

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

VU University Amsterdam ska vara inspirerande, innovativa och engagerade. &nbsp Inspirerande VU University Amsterdam arbetar hårt för att se till att alla dess utbildningar rankas bland de bästa i landet. VU University Amsterdam erbjuder en inspirerande studiemiljö som kan ge de studerande mest lämplig kurs för deras behov. &nbsp Innovativa VU University Amsterdam står för hög kvalitet, grundläggande, innovativ och socialt inriktade forskningen. Universitetet har flera ledande forskargrupper, vilka alla åtnjuter internationellt erkännande. Under senare år har kapacitet och kompetens slagits samman i storskaliga program, vilket möjliggör samverkan mellan olika discipliner skall utnyttjas till fullo. &nbsp Deltar VU: s ursprung har sina rötter i den kristna tron. Det är därför vi lägger så stor vikt vid våra sociala roll. Vi anser att akademiska arbetet inte kan skiljas från samhällets farhågor i fråga om normer, värderingar, filosofi och religion. &nbsp&nbsp VU University Amsterdam, fakulteten för ekonomi och företagsekonomi &nbsp Fakulteten för ekonomi och företagsekonomi syftar till att kombinera utbildning av hög kvalitet med framstående forskning. Fakulteten är den största fakulteten VU University Amsterdam. FEWEB plats för ca 4000 studenter, 1450 forskarstuderande och 460 anställda. Den vetenskapliga personalen består av professorer, lektorer, forskare och doktorer, och är ansluten till de olika avdelningarna. Det stöd till personalen är bo på fakultetskansliet. Fakultetsnämnden leder fakulteten. &nbsp&nbsp Amsterdam &nbsp Amsterdam har den största koncentrationen av studenter och ungdomar i Nederländerna. Studerar eller arbetar vid VU University Amsterdam erbjuder dig möjligheten att utforska de olika kulturella, idrottsliga och sociala aktiviteter i denna stad. Det totala antalet invånare är ca 750,000. Nederländerna är känt för sin höga levnadsstandard. Amsterdam är huvudstad i Nederländerna, en kompakt och användarvänlig stad. Amsterdam har mycket att erbjuda: en mängd olika bostadsområden, internationella skolor, internationella sociala klubbar, kultur, (vatten) sport, golfbanor och många andra fritidsanläggningar.  

Platser

amsterdam

Address
Graduate School of Economics and Business Administration
Room 2a-39

amsterdam, Nord-Holland, Nederländerna

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium