BI Norwegian Business School

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

BI Norska BusSchool

BI Norwegian Business School är en privat, icke-kommersiell grund (grundad 1943) som ger kunskap och kompetens både till den privata och offentliga sektorn.

BI Norwegian Business School är en självägt stiftelse vars syfte är att genomföra utbildning och forskning på hög internationell nivå inom ledning, administration, ekonomi och marknadsföring.

BI är också en stark aktör på den internationella arenan: Genom sin verksamhet i Kina, Litauen och Australien har man genom sitt utbytesavtal med mer än 140 universiteter över hela världen och genom sina internationella program helt undervisat på engelska i Norge.

BI är inspirerad av den skandinaviska traditionen för ledning. Skandinavien är kanske det närmaste du kan komma till en postindustriell kunskapsekonomi. Skandinaviska företag är också innovatörer av deltagande ledningstekniker och nätverk av organisationsformer. BI lägger sitt fokus på etik och samhällsansvar till dessa egenskaper.

BI har nu tagit nästa steg i sin utveckling. Skolan har flyttat till en helt ny campus i Oslo. Denna campus ligger centralt i ett växande och pulserande affärsområde i Oslo. Alla skolans internationella program lärs här.

Ackreditering och ranking

  • BI har den eftertraktade Triple Crown-ackrediteringsstatusen, vilket innebär att den har ackrediterats av AACSB, EQUIS och AMBA. År 2013 kunde cirka 70 företagskolor av 15 500 världen övertyga sig om en Triple Crown-status.

Platser

oslo

Handelshøyskolen BI

Address
BI Norwegian Business School
Nydalsveien 37

0442 oslo, oslo, Norge
Telefon
+47 464 10 000

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium

Ackrediteringar