MF Norwegian School of Theology

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

MF Norwegian School of Theology (1908) är ett ackrediterat Specialized universitet inom teologi, religionsvetenskap och samhällskunskap. MF ligger i Oslo och har tre avdelningar; Teologiska institutionen, Institutionen för religionsundervisning och pedagogiska studier, och Institutionen för religion och samhälle. MF utbildar forskare, lärare, ministrar och andra yrkesgrupper på kandidat-, Master och Ph.D.-nivå för ledarskap och service både nationellt och internationellt.

UPPDRAGSBESKRIVNING

MF stärker sin position som en ledande skola av teologin genom forskning på hög internationell nivå av kompetens, spridning och tillämpning av kunskap och genom strävan efter utbildning i ett sammanhang med frihet, trovärdighet och ekumeniskt samarbete, som syftar till personlig utveckling och bildning av studenter.

Platser

oslo

Det teologiske Menighetsfakultet

Address
Det teologiske Menighetsfakultetet, Gydas vei 4, postboks 5144 Majorstuen
0302 oslo, oslo, Norge
Telefon
+47 22 59 05 00

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium