Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Inledning

Läs den officiella beskrivningen

Den norska universitetet för vetenskap och teknik (NTNU) är Norges främsta institutionen för att utbilda landets blivande ingenjörer och forskare. Universitetet har också starka program inom samhällsvetenskap, lärarutbildning, humaniora, medicin, arkitektur och konst.

NTNU: s tvärvetenskaplig forskning levererar kreativa innovationer som har långtgående sociala och ekonomiska konsekvenser.

om NTNU

Med 20.000 studenter som studerar en rad discipliner i sju olika fakulteter är NTNU lever med den intellektuella energi människor verkar sina drömmar.

Oavsett om din passion är fartygsdesign eller medicinsk forskning, virtuell verklighet eller stadsförnyelse i Kina, har NTNU något för dig. NTNU är Norges näst största universitet, med en årlig budget på cirka US $ 800 miljoner euro. Dess 53 avdelningar är utspridda över sju stora campus, och examen ca 3300 studenter varje år, varav två tredjedelar är master eller doktorander. Universitetet har mer än 100 laboratorier fördelas mellan olika fakulteter och institutioner. Dessa är centrala element i NTNU: s utbildning och forskning.

Organisation, budget och anställda

 • 14 fakulteter och 70 avdelningar.
 • Årsbudget NOK 7,6 miljarder
 • 6700 årsverken, varav 4053 är i akademiska eller vetenskapliga positioner och 39 procent kvinnor.
 • Ett nära samarbete med SINTEF, en FoU-organisation med 1800 anställda (både samlokaliserade med NTNU i Trondheim, och i Oslo).
 • Faciliteter (som ägs eller hyrs) totalt 734 000 m2.

STUDIER

 • Specialisering inom teknik och naturvetenskap.
 • erbjuder också en rad kandidat-, master- och doktorandprogram inom humaniora, samhällsvetenskap, ekonomi, hälsovetenskap, utbildning vetenskap och estetiska ämnen.
 • Professionella utbildningsprogram inom medicin, psykologi, arkitektur, konst, musik, och lärarutbildning, förutom teknik.
 • 39 000 studenter, varav hälften studieteknologi och naturvetenskap.
 • 6000 deltagare i ytterligare utbildningar.
 • Cirka 6 500 kandidatexamen och magisterexamen delas ut varje år.
 • Cirka 3 000 internationella studenter.
 • Dussintals internationella utbytesprogram och mer än 300 kooperativa eller utbytesavtal med 60 universitet över hela världen.

Forskning, näringsliv och innovation

 • Cirka 380 doktorsexamina årligen tilldelas (44% kvinnor).
 • Mer än 100 laboratorier.
 • Koordinator för 19 projekt inom Europeiska kommissionens 7: e ramprogram och sju i Horisont 2020.
 • Sponsring och samarbetsavtal med norska och internationella näringslivet.
 • Den NTNU universitetsbibliotek har 17 grenar, 2 miljoner tryckta volymer, 950 000 elektroniska böcker, 16 000 elektroniska tidskrifter, 3 000 tryckta tidskrifter och 450 databaser.

Platser

Trondheim

Address
NTNU,
NO-7491 Trondheim, Sor-Trondelag, Norge

Ålesund

Address
NTNU in Ålesund, postboks 1517
NO-6025 Ålesund, Møre og Romsdal, Norge

Gjøvik

Address
NTNU in Gjøvik, postboks 191,
NO-2802 Gjøvik, Oppland, Norge

Keystone-stipendium

Upptäck möjligheterna du får med vårt stipendium